Vernieuwde versie Nederlandse Franchise Code

Datum: februari 17, 2016

Vanmorgen heeft de Minister van Economische Zaken Henk Kamp uit handen van de ‘Schrijfcommissie’ NFC een vernieuwde franchise code in ontvangst genomen. U kunt deze hier bekijken

Als basis voor de Nederlandse Franchise Code (NFC) is gebruik gemaakt van de Europese Erecode welke in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Europees verband door franchisegevers en franchisenemers is opgesteld en wordt nageleefd door alle 22 nationale franchiseorganisaties aangesloten bij de Europese Franchise Federatie. De Schrijfcommissie voor de NFC heeft zich – ook onder geheimhouding – laten bijstaan door ‘Denktanks’ vanuit franchisegevers en franchisenemers. In een moeizaam proces is door de Schrijfcommissie een lijvig concept document opgesteld dat in de zomer van 2015 tot vele en indringende reacties heeft geleid van met name franchisegevers. Op basis van de reacties en een aanvullend proces is de thans te presenteren tekst door de Schrijfcommissie opgesteld.

Nadat de Nederlandse Franchise Code op 17 februari aan de minister is aangeboden ontvangen ook de franchiseformules de uiteindelijk als een compromis van onderhandelingen opgestelde NFC en kunnen zij kennis nemen van het document dat zij als uitgangspunt kunnen gebruiken voor een zelfregulering van verhoudingen. Na de verspreiding van de NFC organiseert de Nederlandse Franchise Vereniging begin maart een bijeenkomst voor franchisegevers ter bespreking en toelichting van de code en om te peilen in hoeverre er draagvlak is voor deze code.

De Nederlandse Franchise Vereniging benadrukt het belang van draagvlak voor een code. Dit was ook het uitgangspunt van de minister bij de opdracht voor het opstellen van een onderlinge gedragscode en vorm vangeschillenbeslechting. Of de thans opgestelde NFC aan de voorwaarde van draagvlak tegemoet komt zal naar de mening van de NFV moeten blijken. Het nauwgezet evalueren van de woensdag te verschijnen Nederlandse Franchise Code en de reacties daarop is essentieel. De Nederlandse Franchise Code zal haar toepassing in de sector in de praktijk moeten bewijzen. Mogelijke knelpunten in de code zullen op basis van reacties uit de praktijk in een samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemersvertegenwoordigingen moeten worden opgelost.

Franchise is een succesvolle samenwerkingsvorm tussen zelfstandige ondernemers en gebaseerd op wederzijdse kracht en toegevoegde waarde. De samenwerking op formuleniveau is eveneens van belang op overkoepelend niveau. De Nederlandse Franchise Vereniging is in een proces van transformatie naar een ‘Nederlands Franchise Platform’ waarin alle betrokkenen bij franchise op een constructieve wijze met elkaar de belangen en kennis op het gebied van de samenwerkingsvorm bevorderen en delen.

De Nederlandse Franchise Vereniging heeft statutair als doel het stimuleren van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising in het  ‘Koninkrijk der Nederlanden’ in aansluiting aan de ontwikkeling van franchising in andere landen. De NFV heeft ruim 200 leden waaronder vrijwel alle grote formules.

Voor de vestiging van, en werkgelegenheid bij, internationale formules is het van belang dat regelgeving in Nederland aansluit bij internationale ontwikkelingen. Een toetsing van de thans te publiceren NFC aan ook deze criteria is essentieel. Nederland kent 745 franchiseformules met 30.000 vestigingen, 290.000 medewerkers en ruim 31 miljard omzet. De NFV vertegenwoordigt met de bij haar aangesloten formules ruim de helft van deze omzet.

Bron: NFV

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.