Over de Adviestak

Door de snelle toename van het aantal franchiseformules de laatste jaren is ook de vraag naar professionele franchise advisering en – begeleiding toegenomen. Steeds meer franchisegevers ervaren de behoefte om onderdelen van hun formule-exploitatie(s), die geen “core business” zijn, uit te besteden aan gespecialiseerde, externe partijen. En steeds meer kandidaat-ondernemers kiezen er voor om zich te laten begeleiden door ter zake kundige adviseurs bij het aangaan van overeenkomsten met formules.

Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft FranchiseFormules.NL haar activiteiten uitgebreid met een professionele Adviestak. Al meer dan 25 ervaren franchise adviseurs uit  Nederland en België zijn als businesspartner aangesloten bij het samenwerkend ondernemersverband. Al deze partners zijn zelfstandig ondernemer én expert op het gebied van franchising of een (gerelateerd) deelgebied daarvan.

De FranchiseFormules Adviestak heeft ruime ervaring met het uitvoeren van een heel scala aan franchise-gespecialiseerde diensten voor zowel franchisegevers als franchisenemers. De vaak nauwe samenwerking van de partners onderling bij het uitvoeren van opdrachten ontzorgt niet alleen onze klanten, maar versterkt vooral ook de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening.

Onze partners staan u graag terzijde met gedeelde kennis én meer dan 150 jaar gezamenlijke praktijkervaring in de franchisebranche.

Lees meer

Bekijk aangesloten partners >>

Zelf aansluiten als partner >>

)