Speedbooks.com nieuwe businesspartner FranchiseFormules Adviestak

Datum: februari 8, 2023

Bij de Adviestak van FranchiseFormules.NL is onlangs een nieuwe businesspartner aangesloten: het bedrijf Speedbooks.com uit Heerenveen. Daarmee versterkt het samenwerkend ondernemersverband haar activiteiten en dienstverlening voor de aangesloten franchiseformules. Eind vorige maand werd in de skybox van Speedsbooks.com bij s.c. Heerenveen de overeenkomst getekend voor een samenwerking op het gebied van business development.

Speedbooks.com, vertegenwoordigd door de heren Lume Paulusma en Olaf van der Elst, is expert op het gebied van software gerelateerde oplossingen (met name rapportage software) voor het versterken van realtime inzicht in boekhoudingen en administraties. FranchiseFormules.NL gaat Speedbooks.com de komende jaren helpen om de dienstverlening bij franchise-organisaties en de aangesloten franchisenemers bekend(er) te maken. 

V.l.n.r. Lume Paulusma (Speedbooks.com), Jan-Piet Broersma (Franchising Etc.), Michel ten Have (FranchiseFormules.NL), Olaf van der Elst (Speedbooks.com).

Rapportages als communicatiemiddel binnen franchiseformules

Duidelijke en betrouwbare cijfers vormen de basis om samen aan een formule te bouwen. Financiële vooruitzichten zijn daarbij voor beide partijen (zowel franchisegever als franchisenemer) van groot belang. Wat kun je als franchisenemer bijvoorbeeld verwachten van de gedane investeringen en inzet, qua omzet en uiteindelijk resultaat. En wat levert het de formule-eigenaar of organisatie precies op.

Met professionele rapportagesoftware maak je als franchisegever inschattingen wat de uitbouw van je formule voor resultaat gaat brengen. En houd je de vinger aan de pols op basis van de rapportages van je franchisenemers. Met liquiditeitsrapportages weet je altijd hoeveel geld er concreet in de kassa zit. Exploitatieprognoses geven inzicht in wat de toekomst gaat brengen.

Periodieke rapportages en een -geconsolideerde- jaarrekening laten zien hoe de formule er voor staat. En je kunt cijfers van (groepen) vestigingen of regio’s met elkaar vergelijken. Het totaaloverzicht kun je tevens gebruiken voor een kapitaalverschaffer. Gebruik de Speedbooks® rapportages ook als PR-middel om over de voortgang en de ontwikkelingen te communiceren. Zo betrek je belanghebbenden, medewerkers en andere belangstellenden bij de organisatie. 

Olaf van der Elst: “De relevante gegevens voor een jaarrapport uit je boekhoudsoftware zet je met Speedbooks® makkelijk om in heldere rapportages, waarmee je snel de nieuwste financiële inzichten hebt, als franchisegever en deelnemer. Weergegeven in zowel cijfers als in het online financieel dashboard en de handige app. Real time, 24/7 en wereldwijd!”  

Voor formules die de Speedbooks® software willen gaan gebruiken ligt er een kant-en-klaar draaiboek klaar voor implementatie. Allereerst wordt de software op formuleniveau in gebruik genomen en kan er ervaring mee opgedaan worden. Bij de uitrol naar de franchisevestigingen ziet de franchisenemer via een app precies wat er van hem of haar verwacht wordt. Met duidelijke deadlines en inclusief instructies en documentatie. De directie en accountmanagement van de franchiseformule heeft vervolgens realtime inzicht in de voortgang en mogelijke  “bottlenecks” in het veld en kunnen daardoor optimaal ondersteunen. Met de Speedbooks® software worden nieuwe deuren geopend voor sectoren met grote uitdagingen op het gebied van brede uitrol. Dat is natuurlijk bij uitstek het geval in de franchisebranche.

Contact

Voor meer informatie over de rapportagesoftware van Speedbooks® klikt u door naar de bedrijfsvermelding op deze website. Om gebruik te maken van de diensten van Speedbooks® kunt te allen tijde contact opnemen met dhr. Olaf van der Elst.


Over de FranchiseFormules Adviestak

De Adviestak van FranchiseFormules.NL opereert in de markt als een samenwerkend ondernemersverband. De aangesloten partners zijn allen zelfstandig ondernemer én expert op het gebied van franchising of een (gerelateerd) deelgebied daarvan. Er zijn partners actief in Nederland en België. Onze core business is het helpen en adviseren van bedrijven bij de introductie, expansie, ontwikkeling en/of professionalisering van hun franchiseformule(s). Daarbij staat het “van A-tot-Z” ontzorgen van de klant voorop. De veelal nauwe samenwerking van de businesspartners onderling bij de uitvoering van opdrachten maakt onze dienstverlening sterker en het netwerk van onze klanten groter.

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.