Vernieuwde Europese Erecode inzake Franchising van kracht

Datum: januari 30, 2017

Met een finaal akkoord van de ‘Policy Board’ van de Europese Franchise Federatie (EFF) is de vernieuwde Europese Erecode inzake Franchising aanvaard. De vernieuwde code kent een verplichte toepassing voor alle franchiseformules die zijn aangesloten bij een lid van de EFF, in Nederland zijn dat de leden van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). (Her)toetsing op de toepassing van de uitgangspunten van de Europese Erecode op de franchiserelatie gever – nemer is één van de lidmaatschapscriteria van de nationale verenigingen.

Sinds het ontstaan van de Europese Erecode in 1972 is zij een belangrijke verbindende factor in de Europese franchisewereld en een goed toetsingskader voor het vormgeven van franchiserelaties en de wederzijdse verplichtingen en verwachtingen. Ook voor niet leden kan deze code van invloed zijn bijvoorbeeld doordat rechters bij een geschil de code betrekken bij hun oordeelsvorming.

De leden van de NFV verplichten zich met hun lidmaatschap om de Europese Erecode toe te passen in de franchiseovereenkomst en de individuele relatie met de franchisenemer. De code is vanaf vandaag digitaal en in print beschikbaar voor de gehele franchisesector.

Deze status van verplichte toepassing heeft de, door een onafhankelijke Schrijfcommissie aan de Minister van Economische Zaken aangeboden, Nederlandse Franchise Code (NFC) niet. Deze NFC is door de leden van de NFV in haar huidige vorm afgewezen. De leden van de NFV zijn een grote voorstander van zelfregulering boven wetgeving. Een breed draagvlak voor de te hanteren code is daarvoor noodzakelijk. Om samen met vertegenwoordigers van franchisenemers te komen tot een NFC (waarin de uitgangspunten van de Europese Erecode zijn opgenomen) en een systeem van zelfregulering wordt nu regelmatig een breed overleg gevoerd. Recent is besloten om met een ‘praktijktoets’ de effecten van de toepassing NFC te meten in de diverse sectoren waarin franchise als businessmodel wordt toegepast, om op basis daarvan tot aanbevelingen voor vervolg te komen.

De Europese Erecode inzake Franchising 2016 is de derde herziene versie. Naast een update van bestaande artikelen zijn diverse nationale extensies opgenomen. De vernieuwde Europese Erecode wordt nu Europa breed geïmplementeerd.

Bron: website NFV

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.