Start consultatie Nederlandse Franchise Code

Datum: juni 17, 2015

Gistermiddag is in Den Haag het concept gepresenteerd van de Nederlandse Franchise Code (NFC). De NFC heeft als doel de samenwerking en transparantie binnen de franchisesector te verbeteren. De code is ontwikkeld door een schrijfcommissie met vertegenwoordigers namens franchisegevers en franchisenemers. Tot en met 28 juli is er gelegenheid om inhoudelijk op de code te reageren. Op 3 september wordt de definitieve Nederlandse Franchise Code officieel aangeboden aan minister Kamp.
 
Dynamisch speelveld

Franchise is een krachtig en bewezen business model. Het is een samenwerking waar de kracht van een sterke formule gekoppeld wordt aan lokaal ondernemerschap om zo tot een geslaagde onderneming te komen. Franchise is de afgelopen jaren geconfronteerd met veel ontwikkelingen zoals een neergaande economie en een toenemende concurrentie van online aanbieders. Deze zijn mede oorzaak geweest van de ontstane problematiek. De Tweede kamer heeft vorig jaar vragen gesteld en commissievergaderingen gewijd aan de problemen in de franchisesector. Op verzoek van minister Kamp heeft de sector gewerkt aan een set gemeenschappelijke afspraken die nu verwerkt zijn in de consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code.

Professionalisering Franchise

Met de inzet van de code wil de sector samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen franchisegever en franchisenemer bevorderen. Franchise is een ondernemingsvorm die gebaseerd is op samenwerken, vertrouwen en transparantie. En met wederzijdse rechten en plichten tussen zelfstandige ondernemers. De NFC geeft nu duidelijke richtlijnen op het gebied van wederzijdse rechten en verplichtingen, informatievoorziening, ook in de precontractuele fase, en de franchiseovereenkomst. Met de introductie van de NFC na de consultatieprocedure wordt een gezonder en evenwichtiger speelveld binnen de franchise te verwezenlijkt.

Commissie

De schrijfcommissie bestaat uit 4 gekozen sectorvertegenwoordigers. Zij worden ondersteund door een groteDe Schrijfcommissie van de NFC bestaat uit Jos Boot, Retail Development Company, Ab van der Borg, Agri Retail, Patricia Hoogstraaten, Vakcentrum en Gerald ten Have, Europa Have B.V. Bron: FranchiseFormules.NL achterban. Vanuit de franchisegevers zijn dit Jos Boot, algemeen directeur van de Retail Development Company en Ab van der Borg, coördinator vestigingen en franchise van Agri Retail. De franchisenemers worden vertegenwoordigd door mr. Patricia Hoogstraaten RAE, directeur Vakcentrum en mr. Gerald ten Have MSRE MRICS, directeur Europa Have B.V.
 
Consultatie

Vanaf vandaag tot en met 28 juli loopt de openbare consultatie van de NFC. Gedurende die periode wordt een ieder in gelegenheid gesteld om te reageren. De consultatieversie NCF is te downloaden op www.nederlandsefranchisecode.nl. Opmerkingen over de code kunnen worden gestuurd naar consultatieNFC@minez.nl en zullen na afloop van de consultatieperiode worden betrokken in het opstellen van de definitieve tekst van de NFC. Het eindresultaat wordt op 3 september aan minister Kamp aangeboden.

NFV bijeenkomst

Als belangenvereniging voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van het samenwerkingsmodel ‘franchise’ biedt de Nederlandse Franchise Vereniging u de mogelijkheid uw reactie te geven op deze concept NFC, een code die straks voor alle formules geldt. Na de periode van consultatie zal de NFC op basis van de reacties een definitieve vorm krijgen en aan Minister Kamp worden aangeboden. Het Ministerie van EZ heeft als datum daarvoor al 3 september in gedachten.

De NFV hecht zeer aan een breed draagvlak voor deze Nederlandse Franchise Code. Wij organiseren daarom een bijeenkomst over de Code op maandag 29 juni 2015 bij NFV Erkend Lid Agri Retail, Galvanistraat 100 in Ede. U bent welkom, ongeacht of u nu wel of geen lid bent van de Nederlandse Franchise Vereniging, en ook als u de samenwerking zelf een andere naam geeft dan ‘franchising’ maar het dat per saldo wel is.

De ontvangst is vanaf 15.30 uur en het inhoudelijke deel start om 16.00 uur.

Na afloop om circa 18.00 uur is er een drankje en gelegenheid tot napraten.

Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk via info@nfv.nl (RSVP) of wij op uw komst mogen rekenen.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.