Recruitment Process Outsourcing steeds populairder bij formules

Datum: mei 6, 2015

Onze partner Guus de Jongh legt uit waarom werving van franchisenemers zo’n tijdrovend vak is. Gemiddeld heeft een franchiseformule 500 á 600 reacties nodig om tussen de 5 á 10 franchisenemers ‘aan te haken’. Het toesturen van de juiste pré-contractuele informatie, het beoordelen van honderden reacties, het afwijzen van misschien wel 75% hiervan, het uitnodigen van het restant (25%?) voor een intakegesprek of het voeren van een uitgebreide eerste (telefonische) intake. De pré-selectie alleen al kost honderden uren. De oplossing? Lees zijn pleidooi voor Recruitment Process Outsourcing (RPO).


Guus de Jongh:
Wij signaleren de laatste tijd een trend bij franchiseorganisaties op het gebied van outsourcing van bepaalde functies en functieonderdelen. Op de vakgebieden opleidingen, automatisering en recruitment zie je dat momenteel het duidelijkst.

Als belangrijkste redenen voeren franchiseorganisaties aan:

  • Klein houden van de organisatie met minder (vast) personeel;
  • Echte specialisten het recruitmentwerk laten doen;
  • Meer focus op de ‘core competences’ binnen de formule en het formulemanagement;
  • Beheersbare en lagere kosten;
  • Verschuiving van een deel van de vaste kosten richting flexibele uitgaven.

Professioneel ingerichte bedrijven op de genoemde vakgebieden springen daar slim op in; zij geven invulling aan de hierboven geuite behoeften van de formules. Laten we “franchiserecruitment” er eens even uitlichten. We hebben het dan over Recruitment Process Outsourcing voor franchiseformules. Gemiddeld genomen heeft een franchiseformule 500 á 600 reacties nodig om tussen de 5 á 10 franchisenemers ‘aan te haken’.

Werving franchisenemers

Hoe ga je kandidaten werven? Alleen via internet? De meeste (vacature)sites zijn niet relevant in de franchisewereld. Op welke sites ga je juist wel en op welke ga je juist niet staan met je franchisenemer-vacature? Hoe integreer je social media? Welke creatieve mogelijkheden bestaan er verder nog? Headhunting? En wat kosten alle diverse mogelijkheden? Het wervingsplan maken en dit voortdurend bijstellen is slechts een onderdeel van de wervingswerkzaamheden. Uitzoeken, vergelijken, contacten onderhouden, onderhandelen etc.

Pre-selectie franchisenemers

Het verwerken (incl. toesturen van de juiste precontractuele informatie) en beoordelen van de honderden reacties, het afwijzen van misschien wel 75% hiervan, het uitnodigen van het restant (25%?) voor een eerste intakegesprek, het voeren van een uitgebreide eerste (telefonische) intake en het uitwerken ervan.
De pré-selectie alleen kost je al honderden uren.

Selectie franchisenemers

Wat blijft er over? Uiteindelijk houd je misschien 10% aan geschikte kandidaten over waar je nader kennis mee zou willen maken, die je zou willen toetsen op ondernemerschap, op commerciële- en wellicht managementvaardigheden. Die je bovendien nog definitief moet overtuigen van de toegevoegde waarde van franchise als ondernemingsmodel en van de toegevoegde waarde van jouw formule in het bijzonder. Die je moet doorvragen op ondernemerschap: hoe zien ze het 1e jaar? Hoe gaan ze dat succesvol maken? Hoe overleven ze de aanloopfase financieel en komen ze daarnaast hun verplichtingen na? Houd inclusief het uitwerken van tests en je gesprekken al gauw rekening met 3 á 4 uur per kandidaat. En dan hebben we het nog niet eens over de tijdsinvestering inzake de vervolgbesprekingen: besprekingen met betrekking tot het businessplan, de intentieverklaring, de overeenkomst, etc.

Professionals in franchise én recruitment

Omgerekend moet je alleen al in de 2 genoemde selectiefases rekening houden met honderden manuren per jaar en misschien wel 50 á 60 uur per maand. En dan hebben we het alleen nog maar over de uren; niet over de licentiekosten voor tests, de testkosten zelf, de koffie, de reiskosten etc. Hoe organiseer je dat allemaal en hoe verdien je dat terug? In de entreefee? Daarnaast is het werven en selecteren van franchisenemers een vak apart. De werving & selectieprocedure voor franchiseformules verschilt wezenlijk van de procedure voor loondienstfuncties. Franchise-ervaring is een must om een goede selectie van franchiseondernemers te kunnen doen.

Gelukkig zijn er Franchise Recruitment professionals die zich hierin bekwaamd hebben en zich aanbieden als een goedkopere, snellere en minder stressvolle oplossing voor werving en selectie van franchisenemers. Kijk gerust naar ons aanbod op dit vlak.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.