Online Accountants MKB zegt convenant Horizontaal Toezicht op

Datum: mei 2, 2012

De franchiseorganisatie Online Accountants MKB (OAMKB) heeft met ingang van heden het convenant Horizontaal Toezicht opgezegd. Het convenant werd gesloten tussen OAMKB en de Belastingdienst op 29 juni 2011.

Pascale Petiet, directeur van OAMKB, licht de opzegging als volgt toe: “Het idee achter Horizontaal Toezicht, en dan met name de inherente transparantie en vertrouwensband met de Belastingdienst, wordt door OAMKB ondersteund. In de praktijk is echter gebleken dat er nauwelijks behoefte is, zowel bij de klanten als aangesloten partners van OAMKB, om de omgangsbetrekkingen met de Belastingdienst vast te leggen in een convenant. OAMKB is gericht op het MKB en is er dus voor de kleine kantoren. De kostenpost die Horizontaal Toezicht met zich meebrengt (€ 2.500,- voor het 1e jaar en  € 1.500,- in de daaropvolgende jaren) weegt niet op tegen de baten voor onze klanten. In de kosten zijn een handboek, cursus, vaktechnisch overleg en toetsing besloten. De aangesloten partners van OAMKB hebben doorgaans al goed contact met de Belastingdienst. Waar nodig wordt vooroverleg met de Belastingdienst gepleegd, zodat de vinger aan de pols gewaarborgd is. De transparantie is op die wijze al gestaafd. Een kosten-batenanalyse heeft OAMKB doen besluiten het convenant op te zeggen.”

Over Online Accountants MKB
OAMKB is een landelijk netwerk van accountants, fiscalisten en administrateurs. Wij leveren accountancy van hoog niveau op innovatieve wijze. We zijn je financieel adviseur online, met wie je snel belt, mailt of chat als je een vraag hebt en met wie je ook regelmatig live zaken bespreekt. We optimaliseren, tegen een vast maandtarief, je boekhouding, waardoor die minder tijd vergt en 24/7 inzichtelijk is. Zo besparen we samen kosten en heb je real time inzicht in je cijfers en bedrijfsvoering. We kijken voortdurend mee met je bedrijfsprocessen en hoe die efficiënter kunnen. Daarnaast zijn we er voor alle vormen van accountantscontrole voor het MKB. Slim online, transparant, efficiënt, in jouw voordeel: online accountancy is de nieuwe stijl.

Door: Online Accountants MKB

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.