Onderbouwing franchisewet ontbreekt

Datum: juni 20, 2017

Nederlandse franchisegevers hebben in het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer onlangs organiseerde over franchising aangegeven de onderbouwing voor wetgeving te missen. Ook advocaten en onderzoekers die waren uitgenodigd gaven aan dat het onverantwoord is om het wetsvoorstel en de Nederlandse Franchise Code (NFC) in de huidige vorm als wet in te voeren. Ook vinden ze dat de onderbouwing van nut en noodzaak voor wetgeving ontbreekt en dat de focus moet liggen op het vastleggen van zaken die de transparantie en duidelijkheid in de precontractuele fase versterken. Dat is in lijn met het onafhankelijke advies dat regeldrukwaakhond Actal vorige week heeft uitgebracht aan minister Kamp: “Onderbouw beter waarom wettelijke verankering franchisecode nu nodig is.”1

Op 8 juni hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over franchising. Sinds het aanbieden van de als zelfregulering bedoelde Nederlandse Franchise Code (NFC) in februari 2016, is het onderwerp nauwelijks besproken in de Tweede Kamer. In oktober 2016 kondigde minister Kamp echter een wetsvoorstel franchising aan. Veel Kamerleden zijn inmiddels nieuw, de brede weerstand tegen de NFC en wettelijke verankering is groot en minister Kamp heeft inmiddels de consultatie van zijn wetsvoorstel afgerond. Een prima timing voor de Tweede Kamer om het net op te halen en zelf informatie in te winnen wat er gaande is binnen de franchisesector.

Crijn Janssen van Straetus gaf aan zich niet te herkennen in de negatieve labels die op franchising worden geplakt. “NFC en wetsvoorstel zorgen voor rechtsonzekerheid voor iedereen. Nut en noodzaak voor het wetsvoorstel zijn niet onderbouwd.”, aldus Janssen. “Iedereen verdient een werkbare en breed gedragen code, die rekening houdt met diversiteit in de sector en grootte van formules. Dat doet de huidige code niet. Mijn hele formule inclusief franchisenemers is kleiner dan de supermarktonderneming van één franchisenemer.” Marjan van den Burg van Jumbo gaf aan dat franchising een samenwerking is tussen ondernemingen die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, met erkenning van elkaars rol. “Franchise kan alleen succesvol zijn als zowel franchisegever als franchisenemer op een constructieve manier samenwerken vanuit rollen waarin zij optimaal excelleren; een uniforme landelijke formule gecombineerd met lokaal ondernemerschap.” Vooral de innovatie en groei worden geremd als de NFC wettelijk wordt verankerd: “In het wetsvoorstel wordt uitgegaan van consolidatie, terwijl de detailhandelsmarkt vraagt om innovatie, daadkracht en aanpassingsvermogen”

In het derde blok van experts die zijn uitgenodigd door de Tweede Kamer, viel vooral de bijdrage van prof.mr.dr. Kneppers op, emeritus hoogleraar met bijzondere aandacht voor franchising en voormalig Eerste Kamerlid voor de VVD. Haar conclusie is dat het voor de hele sector “onverantwoord is om het wetsvoorstel, een eventueel nog volgende AMvB en de NFC in de huidige vorm of een gedeelte daarvan, in te voeren.”

De NFC staat al vanaf het moment dat deze ter consultatie werd voorgelegd en daarna werd aangeboden aan de Tweede Kamer ter discussie, waardoor het benodigde draagvlak voor de gedragscode ontbreekt. Ook staatsrechtelijk en vanuit het contractenrecht worden door (juridische) experts kanttekeningen geplaatst bij de gevolgde route, de gekozen vorm en de inhoud.

Franchisegevers zijn vóór zelfregulering op basis van een wél gedragen code. Er is echter geen draagvlak voor de wettelijke verankering van de NFC in de huidige vorm.

Conclusie van het rondetafelgesprek is dat Tweede Kamerleden door franchisegevers, franchisenemers en experts zijn bijgepraat over franchising. En dat breed gedeeld twijfel bestaat over de inhoud van de huidige NFC, maar dat franchisenemers, franchisegevers, Tweede Kamerleden en experts het er wel over eens zijn dat er duidelijke en transparante afspraken gemaakt zouden moeten worden over informatievoorziening in de precontractuele fase.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.