NFV positief over aantal reacties op nieuw wetsvoorstel franchise

Datum: februari 6, 2019


Op 31 januari sloot de internetconsultatie voor het wetsvoorstel franchise. Er zijn 362 openbare reacties ingediend. Een mooi eindresultaat concludeert de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV).

“Veel organisaties hebben serieus werk gemaakt van hun reactie op het wetsvoorstel. Je ziet dat veel franchisegevers en anderen grondig de wettekst en de Memorie van Toelichting (MvT) hebben doorgespit om hun bevindingen daar uit te halen. Dit zie je ook terug in de inhoud van de reacties, en daar zijn we erg blij mee”, aldus Jos Burgers, directeur NFV. 

Van de 362 ingediende reacties op het concept wetsvoorstel zijn 56 reacties afkomstig van franchisegevers, 242 van franchisenemers zelf, 25 van franchiseadvocaten en 39 van (inter)nationale verenigingen, adviseurs en andere belanghebbenden. De reacties van franchisegevers laat echter een veel grotere diversiteit zien vanuit de verschillende deelsectoren en de reacties representeren ook een groter deel van de markt. Immers, 56 franchiseformules van de 825 formules die actief zijn, levert een representatie op van 6,8%. En 242 franchisenemers van ruim 30 duizend actieve franchisenemers, levert een representatie op van 0,8%. Van de 242 franchisenemers die zelf reageerden, zouden 221 reacties (91%) toegerekend kunnen worden tot de leden van het Vakcentrum (supermarkt, drogist, slijter, food-speciaalzaak, huishoudelijk of speelgoed).

Onder de overige reacties zien we toonaangevende advocatenkantoren en advieskantoren, die meestal zowel namens franchisegevers als franchisenemers kunnen optreden, met wat meer afstand naar het wetsvoorstel kijken en ook reageren op de praktische toepasbaarheid ervan. “De meeste advocaten en adviseurs hebben een zeer grondige analyse gemaakt van het wetsvoorstel en delen uitgebreid hun zienswijzen. Tachtig procent van hen denkt echter dat het wetsvoorstel veel beter moet worden uitgewerkt en zet vraagtekens bij de onderbouwing ervan. Hun bijdragen lijken erg waardevol en bruikbaar voor het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en de Raad van State over een paar maanden.”, aldus Burgers. Enkele opvallende reacties zijn van o.a. de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)La Gro Geelkerken Advocaten en Baker & McKenzie.

Wetsvoorstel kan verbeteren door goede kaders te scheppen en niet de franchiserelatie in te vullen

De NFV vindt dat de precontractuele fase goed is uitgewerkt, maar heeft aangegeven in haar reactie dat het nauwkeuriger kan, zoals in België, waardoor de open aanvulling in de wet met een AMvB kan vervallen. Vooral het ondernemerschap wordt teveel beperkt en dit is niet goed voor de diversiteit binnen franchising. Daarom heeft de NFV een alternatief tekstvoorstel uitgewerkt om wettelijk vast te leggen dat afspraken moeten worden gemaakt over instemming en advies, en voorgesteld waarover in ieder geval instemming nodig is. Verder voorziet de NFV een vertraging en bemoeilijking op het gebied van innovatie. Deze is volgens ons in strijd met het mededingingsrecht. Ook hiervoor hebben wij een alternatieve tekst aangeleverd. We zijn verder van mening dat de aard van de wet te dwingend is, vooral tijdens de samenwerking. Het dwingend recht zou alleen moeten toezien op de precontractuele bepalingen en moeten gelden voor kleine franchisenemers en aspirant-franchisenemers.

De eindstand drukt een duidelijke stempel op de zorgen over het wetsvoorstel en geeft hiermee een helder signaal af richting EZK om kritisch inhoudelijk te kijken naar (de proportionaliteit van) het wetsvoorstel plus de MvT en de feitelijke onderbouwing van de noodzaak ervan.

Hoe gaat het proces verder?

Het ministerie van EZK zal de komende paar weken alle reacties bestuderen, dit wegen en hun reactie op de internetconsultatie verwerken in de MvT. Mogelijk wordt het wetsvoorstel aangepast en gaat daarna naar de ministerraad. Deze stuurt het voor advies naar de Raad van State. Dat is allemaal niet zichtbaar voor ons. Het eindoordeel van de Raad van State heet het dictum. Bij een negatief dictum moet het wetsvoorstel opnieuw naar de ministerraad. Het advies van de Raad van State is niet bindend. De betrokken bewindspersonen moeten laten weten hoe zij het advies verwerken in het wetsvoorstel. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer en is het weer zichtbaar voor iedereen. Dan wordt ook het advies van de Raad van State openbaar.

Kortom; nog een heel traject te gaan. Samen staan we sterker! We hebben er tenslotte allemaal belang bij dat er een wet komt die voor iedereen toepasbaar is in de praktijk.


Over de Nederlandse Franchise Vereniging

De Nederlandse Franchise Vereniging is dé belangenbehartiger voor franchisegevend Nederland. Onze hoofddoelstelling is het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en groei van franchising in Nederland. In 2017 werd door 825 formules met circa 31.000 franchisevestigingen en circa 325.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van ruim 33 miljard.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Franchise Vereniging. Chantal van Dieteren, Communicatie Medewerker, 035 – 624 23 00 of per mail chantal@nfv.nl I www.nfv.nl

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.