Mededeling Geldvoorelkaar.nl inzake ontwikkelingen bij Trustbuddy

Datum: november 4, 2015

In navolging op onze eerdere berichtgeving van 13 oktober jl. hebben wij kennis moeten nemen van het faillissement van het Zweedse, beursgenoteerde Trustbuddy AB, zoals dat op 19 oktober is gecommuniceerd via een persbericht.

Wij willen nogmaals benadrukken dat Geldvoorelkaar.nl een aparte juridische entiteit is en volledig ‘stand-alone’ opereert met een separate administratie en financiële bedrijfsvoering. Dit is bevestigd door Trustbuddy AB. Het bestuur en de dagelijkse leiding van Geldvoorelkaar.nl wordt nog steeds ingevuld door de oprichters, Martijn van Schelven en Edwin Adams. Er zijn geen zakelijke verplichtingen over en weer. De bedrijfsvoering van Geldvoorelkaar.nl wordt zoals vanouds gecontinueerd.

De overeenkomst met TrustBuddy AB op grond waarvan de oprichters in 2014 de aandelen in Geldvoorelkaar.nl hebben verkocht, voorziet er in dat in bepaalde omstandigheden de aandelen terugkomen bij de voormalige eigenaren/de oprichters. Deze omstandigheden zien bijvoorbeeld toe op het niet nakomen van verplichtingen jegens voormalige eigenaren/de oprichters van Geldvoorelkaar.nl.

De oprichters, Martijn van Schelven en Edwin Adams, oefenen deze rechten uit om de aandelen weer terug in handen te krijgen. In de overeenkomst is destijds bepaald, dat gedurende de periode dat de overname financieel niet is afgerond, er sprake is van een pandrecht, alsmede een recht om de aandelen van Geldvoorelkaar.nl terug te kopen. De oprichters en Geldvoorelkaar.nl hebben er vertrouwen in dat dit zal resulteren in de situatie waarin zij weer volledig eigenaar worden van de aandelen. Zij zijn nu in overleg omtrent dit deel van de overeenkomst om deze rechten uit te oefenen.

Nogmaals willen wij benadrukken dat wij zeer geschokt zijn over de ontwikkelingen, zoals deze de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Wij verwerpen elke vorm van gedrag dat de integriteit en de goede naam van Geldvoorelkaar.nl dan wel crowdfunding in zijn algemeenheid kan beschadigen. Wij zullen dan ook alles doen wat in ons vermogen ligt om de ontstane situatie zo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen en het vertrouwen in de markt te herstellen en te versterken.

Wij zullen u uiteraard nader informeren indien er nadere relevante ontwikkelingen te melden zijn.
Indien u aanvullende vragen heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen. We zijn bereikbaar via de email;info@geldvoorelkaar.nl of telefonisch op 085 – 27 33 465. U kunt vragen naar Martijn van Schelven of Edwin Adams.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.