Op dit moment is actueel de nieuwe wet meldplicht datalek. Een voorschrift dat in geval van een datalek -door bijvoorbeeld een hack van de webshop- de onderneming verplicht dit te melden aan de overheid, én al zijn klanten! Niet zo gunstig voor je reputatie als vertrouwd leverancier. Een vraag aan het bestuur hoe de organisatie hierop is voorbereid, is dus relevant én actueel. Het antwoord geeft inzicht hoe de voorbereiding is op de consequenties van een datalek, maar het is ook een prima haakje waarmee je de risico’s als gevolg van technologische vooruitgang voor de onderneming in het algemeen aan de kaak stelt. Fraude, fouten in dataverwerking en public shaming op Social Media zijn zomaar wat digitale dreigingen die grote gevolgen kunnen hebben voor de reputatie en continuïteit. Het op de agenda krijgen van zo’n veelomvattend onderwerp als internetbeveiliging is dan al een mooi resultaat. Maar het zou uiteindelijk moeten leiden tot een regelmatig uitgevoerde risico- en impactanalyse. Mooi als je daar als commissaris de aanzet toe weet te geven… vóór het onweer losbreekt!


Tips!

Deze website biedt je een quickscan waar jouw bedrijf afhankelijk van is en hoe het de continuïteit en reputatie van je bedrijf raakt.

Deze website helpt u bij het nemen van maatregelen om aan de Wet bescherming persoonsgegevens te voldoen.