Krachtenbundeling biedt nieuwe groeikansen voor franchisebedrijven

Datum: oktober 30, 2014

De economische stagnatie heeft zijn sporen nagelaten bij franchisebedrijven. Nu de omzet al geruime tijd onder druk staat, groeit de onenigheid over een eerlijke verdeling van winstmarges binnen formules. Wanneer franchisegever en franchisenemer op een gelijkwaardige en transparante manier samenwerken blijft franchise echter een krachtig bedrijfsmodel waar beide partijen voordeel bij hebben. Aldus het ING Economisch Bureau in een vandaag verschenen publicatie.

Grote uitdagingen vereisen gezamenlijke strategie

Voor een ondergeschikte rol van franchisenemers tegenover de franchisegever is in deze tijd geen ruimte meer. In tegendeel, de grote bedrijfsmatige uitdagingen die uit de aanhoudende economische tegenwind en de opkomst van e-commerce voortkomen, vereisen juist een gezamenlijke strategie. De franchisegever kan niet om de franchisenemer heen en vice versa.’ Aldus Esthrella Khouw, manager Zakelijke Arrangementen bij ING. ‘Onderlinge samenwerking tussen franchisenemers in een vereniging die zich constructief opstelt kan de gelijkwaardigheid tussen beide partijen bevorderen, doordat deze de versnipperde belangen van franchisenemers samenbalt tot een collectief belang.’ 

Onderlinge samenwerking franchisenemers ook goed voor franchisegever

‘Eenzijdige besluitvorming vanuit de franchisegever leidt op termijn onherroepelijk tot onvrede onder franchisenemers, vervolgens is veel tijd nodig om de scheurtjes in de relatie weer te herstellen. Een vereniging van franchisenemers biedt de juiste structuur voor effectieve samenwerking waar ook de franchisegever baat bij heeft. Naast meer gelijkwaardigheid, zorgt een professionele franchisenemersvereniging voor meer binding van franchisenemers met de formule en betere onderlinge afstemming, waardoor de formule herkenbaarder wordt voor de klant. De franchisegever krijgt daarnaast meer slagkracht, doordat een franchisenemersvereniging een efficiënter overleg met franchisenemers mogelijk maakt en kansen in de markt snel aan het licht komen door de ondernemende inbreng van betrokken franchisenemers’. 

Inspraak franchisenemers neemt voedingsbodem voor geschillen weg

‘Wanneer het proces van belangenvertegenwoordiging en inspraak bij de franchisegever goed werkt, schept dit veel duidelijkheid. Op formuleniveau kunnen dan transparante afspraken voor alle franchisenemers worden gemaakt, bijvoorbeeld over het assortiment, de formule-uitingen en de verdeling van inkoopvoordelen. Dit neemt een belangrijke voedingsbodem voor geschillen weg.’ Aldus Esthrella Khouw van ING.

Tip van de redactie: Lees het volledige rapport hier

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.