Kamerbrief minister Kamp over consultatie Nederlandse Franchise Code

Datum: september 29, 2015

Zoals toegezegd in mijn brief van 19 juni 2015 informeer ik uw Kamer over de voortgang in het proces naar versterking van zelfregulering in de franchisesector. Op 16 juni jl. is het concept van de Nederlandse Franchise Code (NFC), dat op mijn verzoek is opgesteld door een schrijfcommissie van franchisegevers en franchisenemers, ter consultatie aangeboden aan de sector. 

Mede op mijn verzoek verwerkt de schrijfcommissie momenteel de vele inspraakreacties. De commissie zal de sector nadrukkelijker betrekken in het proces naar voltooiing van de NFC. Zo worden de denktanks (die de leden van de schrijfcommissie van beide zijden inhoudelijk ondersteunen) uitgebreid. De commissie verwacht het proces nog dit jaar te voltooien. Dit proces is tot zover vanuit het ministerie van EZ gefaciliteerd en zal waar nodig worden geïntensiveerd.

Indien het de sector niet lukt om samen tot een gezamenlijke gedragscode te komen is wetgeving een serieuze mogelijkheid. Het heeft echter vooralsnog mijn voorkeur om de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer in goede banen te (laten) leiden door in onderling overleg vastgestelde spelregels en een sectorspecifieke geschillenregeling. Zelfregulering werkt sneller dan wetgeving, speelt makkelijker in op nieuwe trends, voorkomt dat partijen tijdens de (langdurige) weg naar de rechter verder gebrouilleerd raken en het beperkt de kosten van procedures. 

Door: H.G.J. Kamp, Minister van Economische Zaken

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Lees de volledige brief hier

 

Tip van de redactie!

Lees ook: Is wetgeving inzake franchising gewenst of niet? (I) , Franchisewetgeving biedt schijnveiligheid (II) en Franchise wetgeving niet nodig volgens minister Kamp (III) en Gerard Gerritsen over Nederlandse Franchise code (IV)

 

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.