ING Economisch Bureau: Maak uw franchise futureproof!

Datum: juni 18, 2015

De veranderkracht van franchiseformules wordt sterk op de proef gesteld door technologische ontwikkelingen. Hierdoor verkorten productlevenscycli en ontstaan grote kansen voor nieuwe toetreders. Het antwoord van franchisegevers ligt in investeren in het aanpassingsvermogen van de formule. Transparantie voor franchisenemers, het op één lijn brengen van belangen, het toedelen van een duidelijke rol aan franchisenemers bij de verandering en het benoemen van de dynamiek in contracten zijn onderdelen daarvan. Dit stelt het ING Economisch Bureau in de recente publicatie ‘Maak uw franchiseformule futureproof’.

Aanpassing van businessmodellen in franchise

Technologische vooruitgang schudt de structuur van de economie flink op. E-commerce zorgt voor verandering in de winkelstraat. Flexibilisering van de arbeidsmarkt en verdere automatisering beïnvloeden het businessmodel van zakelijke dienstverleners. Dit betekent dat veel franchiseformules er tussen nu en drie tot vijf jaar anders uit moet kunnen zien. De tijd waarin het merk en de formule langjarig vaststonden, is voor de meeste franchiseformules voorbij. Bij het integreren van nieuwe verkoopkanalen zoals een webshop, verandering in het verdienmodel en investeringen in vestigingen kunnen belangentegenstellingen binnen de formule echter roet in het eten gooien.

Franchisegever zit achter het stuur

Bij het realiseren van verandering beschikken franchisegevers over een hoop ‘knoppen’ om merk en formule mee aan te sturen. Het belang van het doorontwikkelen van de formule wordt ook onderkend in de recente Nederlandse Franchise Code. Daarin staat expliciet dat de franchisegever en -nemers een gedeelde verantwoordelijkheid hebben wanneer het op actualisatie en ontwikkeling van de formule aankomt.

Actiepunten voor franchisegevers die aansturen op verandering

“Verandering realiseren is een kerntaak van franchisegevers”, stelt Esthrella Khouw, ING manager Zakelijke Arrangementen. “Het doorontwikkelen van de formule betekent werk aan de winkel, want het gaat niet alleen om het verdienmodel van de franchisegever maar ook om dat van de ondernemers” aldus Khouw. Bij franchisegevers die hun businessmodel tegen het licht houden verdienen vier actiepunten aandacht.

1. Wees helder en transparant richting franchisenemers over de noodzaak, en de effecten, van doorontwikkeling van de formule;

2. Zorg dat de belangen van franchisegever en -nemers zoveel mogelijk op een lijn zitten. Investeer in de onderlinge relatie wanneer veranderingen aanstaande zijn;

3. Geef franchisenemers een duidelijke rol bij de verandering. Die rol kan bijvoorbeeld ideeën-aandrager, medefinancier en/of uitvoerder zijn;

4. Bespreek met juristen waar flexibiliteit in de franchiseovereenkomst kan worden ingebouwd.

Bron: ING Economisch Bureau

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.