Gerard Gerritsen over Nederlandse Franchise Code

Datum: juli 8, 2015

De nieuwe Nederlandse Franchise Code (NFC) versterkt de positie van de Nederlandse franchisenemer ten opzichte van de franchisegever. Al tijdens de persconferentie van dinsdag 16 juni jl werd duidelijk dat de vertegenwoordigers van de franchisenemers er voor hebben gezorgd dat hun stem voortaan beter zal worden gehoord in de franchisesector.

Dit werd ook bevestigd door de inhoud van de conceptversie van de nieuwe code die thans ter consultatie voor u klaar ligt. Alle belanghebbenden in de franchisebranche kunnen tot 28 juli a.s. hun commentaar leveren. Het is de bedoeling om dan op 3 september de definitieve versie aan Minister Kamp te overhandigen.

De Schrijfcommissie -verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe Code- bleek behoorlijk verdeeld over één van de belangrijkste onderdelen van de code; de geschillenbeslechting. Zij konden geen overeenstemming bereiken over dit onderwerp en beloofden om de resterende tijd tot 28 juli te benutten om hierover alsnog tot een akkoord te komen.

De nieuwe NFC is op initiatief van Minister Kamp tot stand gekomen. Dit nadat de franchisesector –mede door de crisis– de afgelopen jaren is geconfronteerd met een aantal misstanden, veroorzaakt door veronderstelde ongelijkwaardigheid tussen franchisenemers en franchisegevers.

De komst van de nieuwe Code zorgt er voor dat franchisegevers in principe hun zin krijgen: er volgt geen wetgeving rondom de franchisesector. Of dat in de praktijk ook zo gunstig voor hen zal uitpakken moet nog blijken. Immers, de toekomstige afhandeling van conflicten tussen franchisegevers en -nemers (het onderdeel geschillenbeslechting) moet nog worden behandeld binnen de Schrijfcommissie. In ogenschouw nemende dat de Minister de initiator is van de NFC, en de vertegenwoordigers van de franchisenemers een belangrijkere rol lijken te hebben gekregen, kan via de opzet en uitvoering van geschillenbeslechting nog van alles veranderen.

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen! 

 

 

 

 

 

Door: Gerard Gerritsen, senior partner FranchiseFormules.NL – Adviestak (werkzaam vanuit Voorschoten).  

 

Tip van de redactie!

Lees ook: Is wetgeving inzake franchising gewenst of niet? (I) , Franchisewetgeving biedt schijnveiligheid (II) en Franchise wetgeving niet nodig volgens minister Kamp 

 

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.