Franchising & Crowdfunding: natuurlijke partners in een veranderende maatschappij

Datum: november 10, 2015

Franchising Etc., het bedrijf achter FranchiseFormules.NL, helpt steeds meer franchisegevers en (potentiële) franchisenemers met het financieringstraject. Brachten wij hen vroeger vaak in contact met de bij ons bekende banken met een arrangementen afdeling, nu maken we meestal verbinding met een crowdfundingplatform of benutten een andere vorm van alternatieve financiering.

Reden voor ons om één van onze senior partners, Gerard Gerritsen, te vragen meer tijd vrij te maken voor deze activiteit. Gerard heeft een ruime bancaire ervaring, weet de weg binnen de wereld van crowdfunding en financiering en kan vanwege zijn ervaring en senioriteit snelheid brengen in het proces van idee tot realisatie.


Preview presentatie Netwerkmiddag 2016

Hieronder alvast een preview van Gerard Gerritsen zijn presentatie op de 6e FranchiseFormules Netwerkmiddag. Deze vindt plaats op donderdag 18 Februari 2016 in hotel New York in Rotterdam en zal geheel gewijd zijn aan het thema ‘Crowdfunding & Franchise’. 


Vroeger -> Nu

Vaste baan -> ZZP-er
Bezit -> Gebruik
Alleen -> Samen
Vermenigvuldigen -> Delen
Eén voor allen -> Allen voor één
Ontoegankelijkheid -> Transparantie
Kwantiteit -> Kwaliteit
Welvaart -> Welzijn


Omgevingsfactoren

– Opleidingsniveau stijgt;
– Internet zorgt voor direct toegankelijke informatie en communicatie;
– Focus meer op de eigen community.


Voorbeelden van crowds en samenwerkingsverbanden

– Texel energie: Cooperatie, duurzaam, gelijkbestemden;
– Windunie: Cooperatie met windmolenaars;
– Snappcar: Slim en sociaal rijden;
– Airbnb: Voel je overal ter wereld thuis;
– Uber: Brengt gebruikers naadloos in contact met chauffeurs.

In de dynamiek van de snel veranderende maatschappij blijven de banken duidelijk achter. Zij worden getroffen door een aantal zaken die cumuleren:

– De kredietcrisis;
– Strengere regelgeving vanuit Brussel;
– Kritiek vanuit de maatschappij op het functioneren van bankiers;
– Noodzakelijk herstel van de winstgevendheid en solvabiliteit.

Het gevolg van dit alles is een bankwereld die meer en meer intern is gericht, niet-rendabele activiteiten afstoot en risico’s tot een minimum wil beperken. Haar maatschappelijke functie, namelijk geldschepping middels kredietverlening verliest zij daarbij uit het oog. Vooral het MKB wordt hierdoor ernstig gedupeerd, aangezien kleinere kredieten door de banken onder de niet-rendabele activiteiten worden geschaard en dus niet of nauwelijks nog worden verstrekt.. 


Crowdfunding groeit spectaculair! Van wereldwijd 1 miljard euro in 2011 naar 30 miljard euro in 2015 [bron: Massolution]

Kijken we naar de eerder geschetste maatschappelijke ontwikkelingen, dan is deze groei snel verklaard. En dat is misschien nog maar het begin. Bezien wij namelijk crowdfunding in het totaal van de kredietverlening, dan is het nog maar een beperkt deel. Maar de rol van bancair neemt wel af [in de VS is bancair krediet nog slechts 19% van de totale kredietverlening].


Gestapelde financiering is de oplossing voor starters en snelle groeiers

Eigen vermogen:

– Aandelenkapitaal;
– Spaargeld;
– Achtergestelde leningen.

Vreemd vermogen:

– Rekening courant krediet;
– Hypotheek;
– Financial leasing;
– Leverancierskrediet.

In het financieringsplan van de [nieuwe] onderneming is een gezonde mix van de verschillende financieringsbronnen van doorslaggevend belang. Een vaak onderschat element is het aandelenkapitaal. Als voor de BV als ondernemingsvorm wordt gekozen, dan staat de uitgifte van aandelen tot de beschikking van de onderneming. Het nadeel van het uit handen geven van een deel van het eigendom en de hieraan gekoppelde winst, wordt ruimschoots gecompenseerd door:

– Geen aflossing tijdens de opstartfase;
– Geen rente [lees dividend] als er nog geen winst wordt behaald;
– Het aandelenkapitaal is de buffer voor vreemd vermogen;
– Aanwezigheid van aandelenkapitaal vergemakkelijkt het aantrekken van vreemd vermogen.

Is de keuze voor een eigen bedrijf eenmaal gemaakt, dan is de kans van slagen met een franchiseformule aanzienlijk groter dan een start als ‘stand-alone’ ondernemer. De formule moet uiteraard goed op de kaart staan en positieve cijfers kunnen tonen. De keuze voor crowdfunding als financieringsinstrument, eventueel als onderdeel van gestapelde financiering, biedt dan uitstekende mogelijkheden.

Als daarbij ook nog eens gekozen wordt voor een crowdfundingplatform dat kennis heeft van franchising en met de franchisegever een arrangement heeft opgetuigd, dan kan het snel gaan. De franchisegever helpt bij de juiste locatiekeuze en biedt de investeerders die via crowdfunding financieren een extra zekerheid. Mocht het na een zorgvuldige selectieprocedure en een positieve uitkomst van het locatie onderzoek dan toch nog misgaan, dan is er nog geen man overboord. De franchisegever kan bijspringen en samen met betrokkenen proberen om een doorstart te maken. Hierdoor is de kans op het verlies van de investering aanzienlijk verlaagd. Zo snijdt het mes aan twee kanten:

– Meer zekerheden voor de investeerder;
– Grotere slagingskans van onderneming door bewezen concept;
– Snellere en grotere kans op succesvolle crowdfunding campagne voor de franchisenemer.

(Red.) De 6e FranchiseFormules Netwerkmiddag

Gerard Gerritsen deelt tijdens de 6e FranchiseFormules Netwerkmiddag, die plaats vindt op donderdag 18 Februari 2016 in Rotterdam, zijn opgedane kennis en ervaringen met de bestaande crowdfundingplatformen én alternatieve financieringskanalen in ons land. Hij zal de verschillende mogelijkheden die er in de markt aanwezig zijn overzichtelijk tegen elkaar afzetten en (cijfermatig) voor u in kaart brengen.

De FranchiseFormules Netwerkmiddag is alleen toegankelijk voor franchisegevers / formule-eigenaren en hun directeur(en) / franchisemanager(s). Ook franchisenemers die zitting hebben in de franchiseraad van een formule zijn welkom.

Voor meer informatie of deelname gaat u naar de event website www.Netwerkmiddag.nl

 

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.