Franchisegevers kiezen unaniem voor zelfregulering

Datum: juni 21, 2016

De leden van de Nederlandse Franchise Vereniging ( NFV) – op 16 juni 2016 bijeen in haar 44e Algemene ledenvergadering – hebben zich unaniem uitgesproken voorstander te zijn van zelfregulering op basis van een Nederlandse Franchise Code (NFC). De NFC in haar huidige vorm werd echter nog niet geschikt bevonden. Franchisegevers willen een transparanter en verbeterd proces om te komen tot een breed gedragen NFC. Om een doorlopend proces van hoor en wederhoor, alsmede input en feedback te organiseren komt er een Commissie Zelfregulering binnen de NFV die het bestuur en de franchisegeversvertegenwoordigers in een op te richten Raad Franchise Overleg van input voorziet.

Op 18 februari jl. is een eerste versie van de NFC gepresenteerd. Deze NFC is onder geheimhouding opgesteld door een kleine commissie vanuit franchisegevers en franchisenemers. De NFC heeft het oogmerk om voor de brede franchisepraktijk in een veelheid aan sectoren te gaan dienen als gedragscode en als leidraad voor een in te richten vorm van zelfregulering en geschillenbeslechting. De leden van de NFV willen zich inzetten voor dit oogmerk.

Franchisegevers en franchisenemers hebben – vanwege de geheimhouding – vanaf februari 2016 kennis kunnen nemen van de inhoud van de huidige NFC. Ondanks het feit dat in de NFC ook commentaren en suggesties uit de consultatie in de zomer van 2015 zijn verwerkt leidt deze versie tot veel discussie binnen de Nederlandse Franchise Vereniging. De huidige code vraagt om verbetering om te kunnen rekenen op het vereiste draagvlak om de gewenste zelfregulering te kunnen dragen. De NFV is over de NFC en het proces gaan stemmen om te bereiken dat er een proces en resultaat komt dat instemming krijgt.

De formuleleden van de NFV willen in het vervolgproces zeggenschap over tussentijdse verbeteringen, gebaseerd op een duidelijk mandaat en willen uiteindelijk kunnen stemmenover de inhoud van de NFC. 

Bron: NFV

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.