Franchise wetgeving niet nodig volgens Minister Kamp

Datum: juni 17, 2014

Op 12 juni j.l. vond het Tweede Kamer debat plaats inzake franchising. Politieke partijen blijken verdeeld over het voorstel van Dion Graus (PVV) en later Mei Li Vos (PVDA) om franchise wetgeving op te stellen. Minister Kamp zegt in de Tweede Kamer dat hij zelfregulering in de franchisebranche wil bevorderen. Dit wil hij bereiken door overleg tussen onder andere de ‘Belangenvereniging Franchisenemers Nederland’ (BVFN) en de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). Daarmee steunt de minister de oproep van de BVFN tot het bestrijden van misstanden en een meer evenwichtige vorm van franchising.

De Minister vindt de extra wetgeving nog niet nodig. Uit overleg tussen de branche zelf zal volgens de Minister eerst moeten blijken in hoeverre er betere regels voor franchising kunnen worden opgesteld. Volgens minister Kamp zou er ook een geschillencommissie moeten komen die een laagdrempelige en haalbare toegang biedt voor franchisenemers tot de oplossing van conflicten. Een lange en kostbare gang naar de rechter zou de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer verstoren. Hierdoor zou er in Nederland een beter te handhaven aanvulling moeten komen op de Europese Erecode inzake Franchising. Ook is de Minister voorstander van een omkering van de bewijslast. De franchisegever moet gaan bewijzen dat de prognose wel op juiste manier is gebaseerd, om daarmee de vaak in bewijsnood verkerende franchisenemer tegemoet te komen.

Mei Li Vos (PVDA) zal een initiatiefnota voor wetgeving opstellen in de hoop dat Kamp en/of de Kamer alsnog overtuigd raakt van de noodzaak daarvan. Dion Graus (PVV) zal een motie indienen om een beter verdienmodel wettelijk af te dwingen. De Minister zal daarom eerst met gespecialiseerde belangenbehartigers overleggen.

BVFN

De BVFN is een formele en geheel onafhankelijke vereniging die de belangen van franchisenemers behartigt. De BVFN staat open voor overleg, omdat dit op korte termijn een aanzienlijke verbetering van franchisenemers kan opleveren. Dit in tegenstelling tot andere niet onafhankelijke initiatieven die soms ook hebben aangegeven geen enkele ruimte te willen bieden voor een dergelijk overleg.

Het bestuur van de BVFN roept alle franchisenemers en de besturen van hun formule verenigingen dan ook op om (gratis) lid te worden van de BVFN om daarmee aan de politiek en de NFV te laten zien dat er een absolute noodzaak is om de spelregels voor franchisenemers op een zo kort mogelijke termijn te verbeteren.

Bron: De Nationale Franchisegids


Franchise Keurmerk

Ook Emy Smolders van stichting Franchise Keurmerk sprak onlangs met Mei Li Vos, maar onderschrijft het standpunt van minister Kamp. Ook zij ziet geen noodzaak voor franchise wetgeving. Zij stipt aan dat er wel een duidelijke norm is ontwikkeld in 2009. Een norm die aangeeft hoe de juistheid en volledigheid van de informatievoorziening rondom franchisetrajecten behoort te zijn. De norm is gebaseerd op wetenschappelijk (internationaal) onderzoek, de Europese erecode en wetgeving/erkende documenten uit andere landen. Deze ISO-norm (guide 65 of NEN 45011) is mede ontwikkeld door het KeurmerkInstituut en is ondergebracht in een onafhankelijke stichting, waarvan zij voorzitter is.

Emy Smolders: “Tijdens de zogenaamde ‘Initiële Beoordeling’ die wij uitvoeren bij formules worden een aantal documenten opgevraagd en beoordeeld. Tevens vindt er een audit en diepte-interview plaats met de franchisegever om alle processen goed te kunnen begrijpen. De audit is een vaststaande onderzoeksmethode, die bij iedere formule op dezelfde onderdelen wordt uitgevoerd. Het is een kortdurend traject, waarbij niet teveel tijd wordt gevraagd van de franchisegever”.

Meer informatie voor formule-eigenaren staat op de website van het Franchise Keurmerk. U kunt hier tevens een brochure downloaden

 

Tip van de redactie

Lees ook: Is wetgeving inzake franchising gewenst of niet? (I) , Franchisewetgeving biedt schijnveiligheid (II) en FranchiseFormules.NL onderschrijft beoordelingsmethodiek Franchise Keurmerk 

 

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.