Column Nico van Loo: Hoe houd ik het franchise huwelijk in stand?

Datum: november 6, 2015

Op dit moment is franchising, in welke vorm dan ook, een gewilde methode om succesvol krachten van ondernemers te bundelen. Dat blijkt wel uit het feit dat er in franchisend Nederland maar liefst een omzet omgaat van 31 mld. op jaarbasis. Om diverse redenen zijn startende ondernemers eerder geneigd zich aan te sluiten bij een bestaande franchiseformule dan zelf het wiel uit te vinden. Naast de traditionele consumentenproducten wordt er ook steeds meer gefranchised bij zakelijke dienstverlening, zorg, techniek etc.

De voorbereiding

Om een succesvolle franchisegever te worden dient men behoorlijk wat voorwerk te verrichten. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een goed onderbouwd franchiseplan, het vinden van de juiste financiering, het formaliseren van de formule in de vorm van een franchisecontract en de ontwikkeling van het daarbij behorend handboek. Daarnaast moet er ook nog een plan worden ontwikkeld over de wijze waarop de franchiseorganisatie de juiste franchisenemers wil vinden zodat de formule zich succesvol ontwikkelt. 

De business

Maar wat minstens zoveel, of zelfs nog veel meer aandacht vraagt is de bewaking van de performance van de aan-gesloten franchisenemers en het onderhouden van de goede onderlinge contacten. Met elkaar trouwen is mooi maar aan het huwelijk werken doe je je leven lang. Er moet ten slotte brood op de plank komen. Jaar in jaar uit dient een franchisenemer er alles aan te doen om het beste resultaat uit zijn of haar onderneming te halen. De franchisegever kan haar leden hiermee helpen in de vorm van een adequate formulebegeleiding. Hierbij is het van groot belang dat er regelmatig persoonlijk contact is tussen beide partijen. 

Wat is het voordeel van persoonlijk contact?

Inzicht in de bedrijfsvoering

Door regelmatig de bedrijfsvoering te bespreken kan er tijdig worden ingegrepen wanneer deze niet meer in de lijn ligt met de uitgangspunten van het franchiseplan, het franchisecontract of het handboek. Door op alle relevante punten te toetsen kan de franchisegever voorkomen dat zaken escaleren en de schade te groot wordt om te herstellen. Een mooi hulpmiddel kan een business-scan zijn waarbij de franchisenemer antwoorden geeft op gerichte vragen met betrekking tot zijn of haar bedrijfsvoering. Hierdoor komt het lek vanzelf boven en kunnen acties worden uitgezet en vastgelegd.

Je komt tot de kern van het probleem

De franchisegever ziet pas echt wat er speelt door persoonlijk contact. Door gericht door te vragen komen er soms
verrassende dingen naar boven. Zakelijke of persoonlijke problemen hebben veel invloed op een ondernemer. Wanneer de franchisegever op dat moment goede hulp biedt ontstaat er een enorme vertrouwensband weet ik uit ervaring. Een ondernemer zal het niet snel vergeten wanneer hij zich echt geholpen voelt.

Uitleggen waarom

Persoonlijke uitleg over waarom het hoofdkantoor wat doet kan heel verheldend zijn. Vaak weet de franchisegever op afstand niet waarom er iets gedaan wordt. Dit kan resulteren in frustratie, onzekerheid en het trekken van de verkeerde conclusies. Je kunt als organisatie geplande activiteiten vanuit het hoofdkantoor veel beter over de bühne krijgen wanneer er in gesprekken wordt aangegeven waarom de organisatie dit doet. Dit geeft rust bij de onder-nemer en het gevoel dat de organisatie er alles aan doet om de ondernemer beter te laten renderen.

Versterken van het groepsgevoel

Persoonlijk contact kan resulteren in een beter groepsgevoel waarbij enerzijds de franchisenemers onderling meer contact zoeken, maar ook wordt het “wij” gevoel in zijn algemeenheid verbeterd. Zo’n hechte samenwerking levert meer rendement op en voorkomt dat er een situatie ontstaat waarbij er een kloof ontstaat tussen de franchisenemers en het hoofdkantoor.

Inzage planning

Wat een ondernemer rust geeft is om tijdens de bezoeken de mogelijke geplande activiteiten voor het komend jaar te bespreken. Denk hierbij aan een mediakalender, beursbezoeken, trainingsavonden etc. Uiteraard is het zo dat alle informatie ook vaak via de mail of intranet wordt gecommuniceerd maar het is toch goed om e.e.a. persoonlijk toe te lichten.

Men wordt ambassadeur

Wat is er nu mooier dan samen te werken aan een mooi resultaat waarbij de franchisenemer als ambassadeur voor de formule op kan treden. Franchisekandidaten gaan informatie inwinnen aan bestaande franchisenemers wanneer ze zich oriënteren of de formule iets voor hen is. Dan is het toch geweldig wanneer deze formule door de bestaande leden met veel overtuiging wordt aanbevolen.

Kennis delen

Hoe meer de aanwezige kennis wordt gedeeld hoe meer dit wordt gewaardeerd door de franchisenemers. Het resultaatColumn sr. partner Franchising Etc., dhr. Nico van Loo: Hoe houd ik het franchise huwelijk in stand? Bron: FranchiseFormules.NL wordt hierdoor voor de gehele formule verbeterd waardoor de formule nog steviger in zijn schoenen staat.

Bovenstaande ervaringen heb ik opgedaan in mijn samenwerking met ca. 200 franchisenemers en tot mijn vreugde kan ik constateren dat bovenstaande werkwijze door iedereen als zeer constructief wordt ervaren.

Mocht u meer informatie willen hebben of gewoon eens willen sparren? Laat het me weten! 

Dhr. Nico van Loo, senior partner bij de Adviestak van FranchiseFormules.NL is werkzaam vanuit Hengelo.

 

Over FranchiseFormules.NL – Adviestak

De Adviestak van FranchiseFormules.NL is een samenwerkend ondernemersverband gespecialiseerd in het werven en pré-selecteren van
 (Master-)franchisenemers voor formules. Daarnaast biedt het bedrijf, in collegiale samenwerking, franchise-gespecialiseerde diensten aan. De bij de Adviestak aangesloten partners zijn zelfstandige ondernemers die allen ruime ervaring hebben met het businessmodel franchise. Sommige partners zijn retail-/franchise consultant, anderen zijn specialist op het gebied van (online) recruitment of actief als franchise-gespecialiseerd jurist. 

Binnen het samenwerkingsverband kunnen de partners gebruik maken van de formule database, de kandidatenbank, de naamsbekendheid én het wervend vermogen van de community FranchiseFormules.NL.

Ook partner worden? Meer informatie via de website van de Adviestak.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.