Column Nico van Loo: Hoe begin ik een franchiseformule?

Datum: september 14, 2015

Franchise in Nederland bloeit! Dat is te zien aan de cijfers. Er gaat jaarlijks maar liefst een omzet van 31 miljard om in de franchisebranche in ons land. Of het nu in de retail is of zakelijke dienstverlening, menig bedrijf wil zich richten op het businessmodel franchise. En dat is ook niet zo verwonderlijk; samenwerken geeft voordelen en maakt sterker. Ook kan de formule snel versterkt worden door de aanwas van franchisenemers.

U heeft een idee maar wat nu?

Het uitvoeren van uw idee is een behoorlijke exercitie. U heeft maar één keer de kans om een stevig fundament te bouwen.

In hoofdlijnen zult u zich moeten richten op de volgende 3 onderdelen:

1. De voorbereiding

Het franchiseplan

Om de basis te leggen voor het franchiseconcept dient er een franchiseplan gemaakt te worden waarbij helder geformuleerd wordt wat u wilt bereiken, waarom en op welke manier. De commerciële haalbaarheid moet worden getoetst. Ook dient er een inzicht te komen in de investeringen en de opbrengst van de formule. De doelgroep wordt in kaart gebracht en de manier waarop deze wordt bedient. Er moet inzicht komen welke instrumenten u inzet voor de uitvoering van de formule. Denk hierbij o.a. aan de marketing P’s, administratieve verwerking (databeheer), financiën, personeel etc. Mogelijk heeft u het plan ook nodig als onderbouwing voor geldverstrekkers. Daarnaast blijft het de leidraad voor uw handelen waarbij regelmatig getoetst dient te worden of alles nog volgens plan verloopt.

De franchise-overeenkomst

Onderlinge afspraken tussen u en de franchisenemer dienen op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze te worden vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Deze overeenkomst verwijst naar de rechten en plichten van beide partijen met betrekking tot de uitvoering van het concept en eventuele beëindiging daarvan. Het is van belang om de inhoud van de overeenkomst met een expert te bespreken en deze juridisch te toetsen.

Handboek

In veel gevallen refereert een franchisecontract naar een handboek. De franchiseovereenkomst vermeldt onderlinge afspraken. Het handboek daarentegen gaat in op het operationele gedeelte van de formule. Met andere woorden, die activiteiten die horen bij de formule en die bepalend zijn voor het optimaal uitvoeren van de bedrijfsvoering. Ieder handboek is verschillend en afhankelijk van de vorm van samenwerking.

2. Het acquisitieplan

U heeft een idee, het is van A-tot-Z uitgewerkt, maar dan is de vraag hoe u aan goede franchisenemers komt.

De trigger

Hoe overtuigt u kandidaten om aan uw franchiseformule mee te willen doen? In eerste instantie moet er een klik zijn tussen de partijen, maar het moet ook wat opbrengen. U zult dus op basis van een prognose duidelijk moeten maken wat de investering uiteindelijk gaat opleveren. Wees daarbij realistisch en bespreek met elkaar dat de prognose gebaseerd is op een maximale inbreng van beide partijen.

Welke kandidaat is geschikt

Ga er van uit dat er veel gelukszoekers rondlopen die op zoek zijn naar een formule die niet te veel kost en waarbij men denkt snel geld te kunnen verdienen. Bespaar ze die illusie want het is altijd keihard werken en dat bepaalt voor het grootste gedeelte het succes. Een gedegen onderzoek naar de geschiktheid van een kandidaat is dan ook op zijn plaats. Mogelijk dat een stage bij een bestaande franchisenemer een beter inzicht geeft in de kwaliteiten van de kandidaat.

Hoe pak ik de acquisitie aan?

Er zijn verschillende manieren om kandidaten te werven. Denk hierbij aan (online) advertenties, wervingscampagnes, beurzen, koude acquisitie of “via via”. Bepaal wat voor u de meest geschikte methode is.

Bovenstaand proces vergt veel inspanning en kost tijd. Daar staat tegenover dat u wel met de allerbeste franchisenemers gaat samenwerken.

3. U heeft een geschikte franchisenemer… en nu?

Uiteraard zorgt u als franchisegever met serieuze bedoelingen voor een goede begeleiding van de franchisenemer. Dat een franchisenemer goed rendeert is immers niet alleen in hun eigen belang maar in het belang van de gehele franchisegroep.

Ondernemingsplan

Allereerst bespreekt u het businessplan met de franchisenemer. Net zoals u het franchiseplan heeft geschreven dient de franchisenemer ook een businessplan te maken. Dit is de leidraad voor zijn of haar onderneming. Eventuele geldschieters willen dit als onderbouwing van de plannen zien. Mijn ervaring is dat u het best de franchisenemer van adviezen kunt voorzien, maar hem of haar wel zelf dit plan laat schrijven. Dit geeft meer inzicht en commitment.

Locatie onderzoek

Als franchisegever kunt u de franchisenemer helpen met locatieonderzoek en het voeren van gesprekken met de verhurende partij. U heeft vaak meer ingangen en power om met diverse partijen te onderhandelen. U bent bovendien direct op de hoogte van één van de grootste kostenposten van een franchisenemer: de huur. Ook kunt u adviseren over de aantrekkelijkheid van de ligging van het filiaal.

Voorbereiding tot aan de opening

Het wordt pas echt spannend voor de franchisenemer wanneer hij of zij een locatie heeft en naar de opening van de zaak toewerkt. Mijn ervaring is dat in deze fase veel hulp noodzakelijk is. Vaak is men niet goed op de hoogte van alle aspecten die kunnen meespelen in deze aanloopfase. Ik werk zelf altijd met een draaiboek waarbij alles wat nodig is om te weten besproken wordt met de ondernemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inrichting, databeheer, personeel, trainingen, afstemming van processen, promotionele acties en nog veel meer. U kunt daarnaast mogelijk gebruik maken van het handboek.

Na de opening

Veel franchisenemers hebben al veel van zichzelf gevergd wanneer de opening heeft plaatsgevonden, maar dan begint het toch pas echt. Het is van belang om, zeker in het begin, maar ook daarna, deze ondernemer frequent te bezoeken om te kijken hoe de zaken lopen. Hierbij kunt u als leidraad bijvoorbeeld het handboek gebruiken. Wat ik daarnaast zelf toepas is een business-scan die alle onderdelen van het bedrijfsproces toetst.

Vaak heeft de ondernemer namelijk zoveel aan het hoofd (de dagelijkse gang van zaken) dat het totaalplaatje niet meer te overzien is. Het is de taak aan de franchisegever om hierbij duidelijkheid te verschaffen.

Ga er bij de begeleiding van uit dat, ondanks alle communicatielijnen, het van groot belang is om persoonlijk contact te hebben in de vorm van een bezoek. U kunt beter uitleggen waarom geplande formule activiteiten plaatsvinden, u krijgt meer inzicht in de bedrijfsvoering en waar een ondernemer echt mee zit. Mijn ervaring is dat je 80% van de echte belangrijke informatie alleen te horen krijgt tijdens een persoonlijk gesprek.

Mocht u bij bovengenoemde aandachtspunten voldoende stilstaan dan zult u ervaren hoe een goede samenwerking kan leiden tot succes.

Dhr. Nico van Loo is sr. partner bij de Adviestak van FranchiseFormules.NL en is werkzaam vanuit Hengelo.


Over FranchiseFormules.NL – Adviestak

De Adviestak van FranchiseFormules.NL is een samenwerkend ondernemersverband gespecialiseerd in het werven en pré-selecteren van (Master-)franchisenemers voor formules. Daarnaast biedt het bedrijf, in collegiale samenwerking, franchise-gespecialiseerde diensten aan. De bij de Adviestak aangesloten partners zijn zelfstandige ondernemers die allen ruime ervaring hebben met het businessmodel franchise. Sommige partners zijn retail-/franchise consultant, anderen zijn specialist op het gebied van (online) recruitment of actief als franchise-gespecialiseerd jurist. 

Binnen het samenwerkingsverband kunnen de partners gebruik maken van de formule database, de kandidatenbank, de naamsbekendheid én het wervend vermogen van de community FranchiseFormules.NL.

Ook partner worden? Meer informatie via de website van de Adviestak.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.