Benchmarking is een grote succesfactor in franchise

Datum: april 30, 2012

Benchmarking is een grote succesfactor binnen de franchisewereld. Partijen die goed en consequent benchmarken doen het altijd beter dan partijen die dit nalaten. Het is bijna ondenkbaar dat er nog steeds franchiseketens zijn zonder een of andere vorm van een benchmarking systeem. En dan nog: de effectiviteit en bruikbaarheid van benchmarking verschilt enorm. Ik wil wat dieper in gaan op het hoe, wat en waarom van benchmarking om maar meteen met het laatste te beginnen.

WAAROM
Een goede benchmark betekent dat de cijfers van de franchisenemers goed (en snel!) inzichtelijk zijn, wat tal van voordelen met zich meebrengt:

  • Franchisenemers zien wat mogelijk is door de topspelers binnen de groep;
  • Er is een realistische basis voor franchisecontracten;
  • Het wordt mogelijk om tijdig hulp verschaffen aan de “achterblijvers”;
  • Er is een goede basis voor financiering voor startende franchisenemers;
  • Een mooi instrument om franchisenemers te werven;
  • Een uitstekend inzicht in de business als geheel, en het kunnen identificeren van mogelijke trends.

 

HOE

Benchmarking staat of valt bij het consequent en gedisciplineerd aangeleverd krijgen van vergelijkbare data. Het hele proces moet een integraal onderdeel van de business zijn.

  • Laat aanlevering van benchmark-cijfers in de franchisecontracten opnemen (vaste frequentie, volgens bepaalde format, en op tijd!);
  • Organiseer aan te leveren variabelen rond clusters ipv de aloude winst- en verlies rekening. Kijk alleen naar de belangrijkste drijvers van de business. Less is more. Indien nodig kun je altijd inzoomen. Teveel cijfers worden niet geleverd en ook niet gelezen;
  • Denk goed na over invoer- en uitvoer systemen: laagdrempelig, liefst web-based, zoveel mogelijk automatische koppelingen. Indien wordt gewerkt met een vaste administrateur/boekhouder moet deze in ieder geval zijn boekhoudingen “in the cloud” hebben, zodat alle gegevens makkelijk te benaderen zijn.

 

WAT
Als ook boven opgemerkt, organisatie rond clusters is aan te bevelen:

1. productie,
2. winst,
3. cash

1. Productie
Met de volgende vier variabelen kun je al een heel eind komen: omzet, mensen, vierkante meters, uren. Omzet/werknemer, omzet/m2, omzet /uur, etc.

2. Winst
Omzet is makkelijk te meten, totale kosten ook, dus wat er uiteindelijk onder aan de streep overblijft is duidelijk. De moeilijkheid zit hem in de onderverdeling van de directe en indirecte kosten. Dit voor het bepalen van respectievelijk bruto marge en omzet/indirect ratio: essentiële variabelen binnen het cluster. Het maakt niet zoveel uit welke definitie je hanteert, als het maar heel specifiek en consequent is. Dan valt alles op zijn plaats.

3. Cash
Cash gerelateerde metingen zijn zeldzaam en worden vaak niet goed gebruikt. Met name voor beginnende franchisenemers is management op cash echter cruciaal. Ook voor financiering is inzicht in deze cluster belangrijk. De vraag die moet worden beantwoord is: hoeveel cash zit er opgesloten in de onderneming? En dan uiteraard gecorrigeerd voor grootte (lees omzet), zodat ondernemingen van verschillende grootte met elkaar vergeleken kunnen worden. Een simpele maar effectieve manier is het meten van de gemiddelde betalingstermijn van debiteuren, crediteuren en -bij voorraad- hoe lang ligt die voorraad gemiddeld op de plank. Alles uitgedrukt in aantal dagen. Om dit te bepalen is nodig: totaal uitstaande debiteuren en crediteuren, totale voorraad, omzet, bruto marge, indirecte kosten. Ook hier is een strakke definitie van de gekozen berekeningsmethode essentieel. Tenslotte moet er naast momentopnames juist gekeken worden naar historische data van bijvoorbeeld afgelopen jaar om mogelijke trends te ontdekken. Als bijvoorbeeld blijkt dat het aantal dagen steeds toeneemt, kunt u mogelijke liquiditeitsproblemen veel eerder zien aankomen.

Tot zover een zeer beknopt overzicht van een bruikbaar benchmarking proces. Goed om eens tegen uw eigen situatie te houden. Nog even ter herhaling: goede benchmarkiing staat of valt met gedisciplineerde aanlevering, heldere definities van te meten variabelen en overzichtelijke meetpunten rond productie, winst en cash.

Door: Paul van Katwijk – Result.nl
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/pvkatwijk

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.