Aanvullende consultatie Nederlandse Franchise Code

Datum: augustus 25, 2015

Op 16 juni 2015 is de conceptversie van de Nederlandse Franchise Code gepresenteerd. De consultatieperiode van 6 weken heeft ruim 150 reacties opgeleverd. De schriftelijke consultatie heeft zowel steun voor het ontwerp als waardevolle suggesties voor verbetering opgeleverd. Begin september wordt er daarom aanvullend een interactief debat met de sector georganiseerd.

Actieve betrokkenheid van de sector

Zoals aangekondigd bij de start van de consultatie zijn vandaag, 24 september,  alle ontvangen reacties openbaar gemaakt met daarbij een toelichting van de schrijfcommissie. De ruim 150 reacties gaan zowel over het proces als over de inhoud en zijn zeer positief over het initiatief om te komen tot een Nederlandse Franchise Code. Het grote aantal reacties bevestigt de actieve betrokkenheid van de sector.

Reacties op bepalingen

Suggesties voor aanpassingen in de NFC gaan onder andere over verduidelijking van een aantal bepalingen in de Code. De NFC is bedoeld om een gezond evenwicht aan te brengen in de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Op dit moment vinden sommige insprekers de formuleringen te ruim terwijl andere de bepalingen te sturend vinden. Van belang is ook om de flexibiliteit te bieden die een complexe sector als franchise verlangt. Tegen die achtergrond worden suggesties dan ook zorgvuldig getoetst.

Daarnaast zijn er vragen gekomen over de juridische houdbaarheid van enkele bepalingen uit de NFC. De code is ontworpen om “goed gedrag” van zowel de franchisegever als franchisenemer te beschrijven en te bevorderen. De NFC levert daarmee dus geen strijd op met wettelijke bepalingen en jurisprudentie maar werkt juist aanvullend.

Aanvullende consultatie

De schriftelijke consultatie heeft waardevolle suggesties voor verdere verbetering opgeleverd. Naar aanleiding daarvan vind er op 3 september een aanvullende consultatie plaats. Alle partijen die hebben geparticipeerd in de schriftelijke consultatie hebben daar inmiddels een uitnodiging voor ontvangen. De commissie verwacht hiermee meer informatie en eenduidigheid te krijgen over onderwerpen waarover uiteenlopende meningen zijn geuit.

In de periode na 3 september zullen de leden van de schrijfcommissie voorrang blijven geven aan het opstellen van de definitieve tekst van de NFC. Ook zal de commissie zich buigen over het uitwerken van geschilbeslechting en hiervoor met een concreet voorstel komen. Tijdens het NFC-debat zal hier ook aandacht aan worden besteed.

De commissie verwacht in het najaar van 2015 de definitieve tekst van de NFC en een advies over geschilbeslechting op te leveren.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.