Privacy Beleid

Franchising Etc. registreert bepaalde informatie en (persoons)gegevens, zoals uw voornaam, achternaam en e-mail adres zodra u zich op FranchiseFormules.NL aanmeldt als klant of als u informatie opvraagt. Franchising Etc. verwerkt de gegenereerde gegevens in overeenstemming met alle nieuwe AVG regels (Algemene Verordening Gegevensbeschermingen) zoals vervat in dit Privacy Beleid. Dit beleid houdt ondermeer in dat uw persoonsgegevens door ons worden beschermd en alleen zullen worden gebruikt voor het activeren van zakelijke diensten en/of voor het toesturen van produkten (zoals e-Book Wat is Franchise?) of diensten (zoals de wekelijkse nieuwsbrief e-Zine).

Wij zullen nooit uw persoonsgegevens verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen, voor marketingdoeleinden of anderszins, aan derden buiten het portaal zonder u daarvan uitdrukkelijk en bij voorbaat op de hoogte te stellen. Uitzonderingen hierop betreffen de samenwerkingsverbanden die Franchising Etc. / FranchiseFormules.NL is aangegaan met De Nationale Franchise Gids en de jaarlijkse franchisebeurs Onderneem ’t!. Genoemd bedrijf en stichting maken, onder stringente voorwaarden en conform geldende regelgeving en overeenkomsten, soms gebruik van (delen van) onze database (stichting Onderneem ’t!) en ondersteunen bij de verwerking van informatie-aanvragen (De Nationale Franchise Gids).

Door gebruik te maken van de beschikbare functionaliteiten en zakelijke diensten op FranchiseFormules.NL geeft u invulling aan de missie van het portaal: zo effectief mogelijk de actieve partijen en vraag en aanbod in de franchisebranche bij elkaar brengen. Op FranchiseFormules.NL worden gebruikers door ons op actieve en passieve wijze met elkaar in contact gebracht. Hierdoor stellen we u en alle andere gebruikers in de gelegenheid om informatie uit te wisselen, met elkaar in contact te treden en deals te maken. U bepaalt altijd zelf welke gegevens u wel of niet openbaar maakt voor de andere gebruiker(s). U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van ingebrachte informatie, kern- en bedrijfsgegevens, contactgegevens enz. Franchising Etc. werkt samen met u aan eerdergenoemde missie door kennis en actuele (markt)informatie over franchise te delen, door relevante content in te brengen en door zakelijke opportunities of interessante ideeën met u uit te wisselen.

We houden op FranchiseFormules.NL met behulp van Google Analytics een aantal gegevens van uw bezoek aan onze website bij. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te analyseren. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen of door hier aan te geven dat u geen cookies van Google Analytics op uw computer wenst. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van informatie over uw bezoek door Google.

Franchising Etc. verzoekt haar klanten en gebruikers vriendelijk doch dringend om nooit de beschikbaar gestelde functionaliteiten of het interne mailsysteem te misbruiken voor het verzenden van spam, voor het beledigen of lastigvallen van medegebruikers of door op andere wijze schendingen te plegen ten aanzien van de portaalregels, zoals uiteengezet in dit privacy beleid, disclaimer en algemene voorwaarden. Constateert Franchising Etc. (opzettelijk) misbruik dan volgt waarschuwing of, in het uiterste geval, uitsluiting van het gebruik van ons portaal. Franchising Etc. behoudt zich te allen tijde het recht voor om, met opgaaf van reden, persoonlijke accounts, reacties op (nieuws)berichten, formulepresentaties, bedrijfspresentaties of advertentiecampagnes te deactiveren en/of te verwijderen van het portaal.

Uw persoonlijke gegevens en ingevoerde formule- of bedrijfsgegevens worden in een database opgeslagen op onze eigen (stand-alone) server in een beveiligde omgeving. Ondanks de stringente beveiliging, die voldoet aan de meest moderne technologieën en gestandaardiseerde protocollen, kunnen wij niet verzekeren of garanderen dat er (ooit) toegang verkregen wordt tot deze informatie door middel van inbreuk, hacking of ander oneigenlijk gebruik, of dat er opgeslagen informatie (content) verwijderd of anderszins vernietigd wordt op het portaal. Dit omdat het internet helaas nooit een 100% veilige omgeving is (of zal worden). Mochten er op dit gebied in de toekomst onverhoopt calamiteiten (datalekken) plaatsvinden dan zal Franchising Etc. u hiervan direct in kennis stellen maar ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane data of (persoons-/bedrijfs)gegevens, of voor de gevolgen die dit voor u als persoon of bedrijf met zich meebrengt. Wel stellen wij alles in het werk om de door u ingebrachte informatie te beschermen en we kunnen u ook van dienst zijn bij het herstellen van eventueel ontstane schade / verlies van data door terugplaatsing via de periodiek door het systeem aangemaakte backups.

Maakt u gebruik van zakelijke diensten op het portaal, of schaft u produkten of diensten aan, dan zullen wij uitsluitend de strikt hiervoor noodzakelijke gegevens uitwisselen met onze betalingsafhandelaren Digitale Factuur en stichting Online Betalen.

Gebruikers kunnen de aan Franchising Etc. verstrekte persoons- en/of bedrijfsgegevens te allen tijde opvragen. Franchising Etc. neemt hiermee de van toepassing zijnde Europese privacy regel- en wetgeving in acht.

Het kan gebeuren dat Franchising Etc. in de toekomst genoodzaakt is dit Privacy Beleid te wijzigen. Als dit voorkomt zullen wij een vermelding plaatsen op de homepage om u daarvan in kennis te stellen. Door gebruik te blijven maken van de portal services na online publicatie gaat u automatisch akkoord met (de) doorgevoerde wijziging(en).

Wij waarderen het zeer dat u de moeite heeft genomen ons Privacy Beleid te lezen. Wij staan altijd open voor uw opmerkingen, suggesties of vragen. Gelieve alle correspondentie aangaande het Privacy beleid te zenden aan Franchising Etc. / FranchiseFormules.NL, naar het e-mailadres info@franchisingetc.com.

Franchising Etc. streeft er naar om ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

)