Disclaimer

Het internetportaal FranchiseFormules.NL is onderdeel van het exploitatiebeheer van Franchising Etc. en Ten Have Investment Corporation B.V. Wij besteden, in collegiale samenwerking, de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van gegevens en informatie op de website. Omdat echter een deel van de ingebrachte informatie, data, content en kerngegevens afkomstig is van gebruikers kunnen altijd onjuistheden, onvolledigheden of achterhaalde gegevens voorkomen. Daarom raden wij u aan om niet alleen af te gaan op de aanwezige informatie in de website, maar om ook andere bronnen te raadplegen (zoals De Nationale Franchisegids) alvorens men actie(s) of beslissingen (onder)neemt, op welk vlak dan ook. U kunt altijd de servicedesk of de bij onze Adviestak aangesloten partners raadplegen om correctheid of actualiteit van informatie over formules te controleren.

De op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto´s, illustraties, video’s of ander grafisch materiaal, (handels)namen, advertenties, woordmerken en logo´s zijn eigendom van of onder contract afgestaan aan Franchising Etc. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Gegevens, waaronder begrepen namen, contact- en adresgegevens, verwijzingen naar websites en/of logo’s van formules en bedrijven waarmee Franchising Etc. in het verleden heeft samengewerkt of waarvoor ooit (een) persbericht(en) werd(en) gepubliceerd, worden mogelijkerwijs, al dan niet tijdelijk, getoond in de directories op de site. Rechthebbenden of verantwoordelijken die bezwaar hebben tegen het tonen van (bepaalde) gegevens op de website, in welke vorm dan ook, kunnen te allen tijde contact opnemen met onze servicedesk waarna, terstond, verwijdering zal worden doorgevoerd.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan inhoud in welke vorm dan ook te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Franchising Etc. (uiteraard met uitzondering van de speciaal voor dit doel ingebouwde “share” functionaliteiten).

Franchising Etc. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van onze website of gegevens verstrekt door of namens Franchising Etc. via de community, zoals tevens uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid.

Het kan gebeuren dat Franchising Etc. in de toekomst genoodzaakt is deze disclaimer te wijzigen. Als dit voorkomt zullen wij een vermelding publiceren op de homepage. Door gebruik te blijven maken van de website na online publicatie gaat u automatisch akkoord met doorgevoerde wijziging(en).

)