Ruimte voor businessmodel ‘Franchise’ in de zorgmarkt

Datum: december 11, 2013

Een toenemend kostenbewustzijn bij overheid, marktpartijen en verzekerden stelt zorgorganisaties voor een nieuwe realiteit: de gezondheidszorg is niet langer een groeimarkt. Bovendien verandert de zorg in hoog tempo door opsplitsing van de AWBZ, een grotere rol voor gemeenten en de eerste lijn en door spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties. De zorggebruiker wordt steeds bepalender. Hij vraagt kwalitatief goede en betaalbare zorg, dicht bij huis. Deze veranderende rollen en verantwoordelijkheden dwingen zorgaanbieders tot het heroverwegen van hun strategie. De toenemende dynamiek leidt onvermijdelijk tot grote verschuivingen in het zorglandschap. Dit blijkt uit het Jaarbericht Gezondheidszorg van het ING Economisch Bureau.

Grote veranderingen op komst

Nederland heeft wereldwijd de op één na hoogste zorguitgaven. Om de zorg betaalbaar te houden en de solidariteit te handhaven zijn politiek en samenleving volop bezig met stelselherzieningen. Grote veranderingen staan op stapel: opsplitsing van de AWBZ, een grotere rol voor gemeenten en zorgverzekeraars, spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties en verlegging van activiteiten door ziekenhuizen en GGZ naar de eerstelijns zorg onder regie van de huisarts. Volumekrimp is inmiddels een alledaags fenomeen in de zorg.

Van patiënt naar bewuste zorgconsument

De zorggebruiker krijgt meer en meer invloed. Door een kleiner verzekerd pakket en hogere eigen bijdragen komen de ontwikkeling naar klantoriëntatie en de daarbij behorende netwerken sneller van de grond. Patiënten gaan namelijk koopgedrag vertonen. Zij gaan bewustere keuzes maken. De keuze van de zorgconsument voor betaalbaarheid, service en kwaliteit zorgt er mede voor dat de zorg in 2014 van groei naar krimp gaat.

Groei van “zorg dichtbij”

Tegelijkertijd is een belangrijke beweging naar zorgverlening dichter bij de zorggebruiker zichtbaar. Om de zorg betaalbaar te houden en kwalitatief te verbeteren, sturen overheid, verzekeraars en aanbieders aan op substitutie van tweedelijns en intramurale zorg door eerstelijns-, extramurale- en zelfzorg. Ook de sociale omgeving van patiënten zal meer bij zorgverlening betrokken gaan worden

Ruimte voor nieuwe businessmodellen

De zorgmarkt is in beweging. Als gevolg van de transitie naar meer marktwerking nemen de financiële risico’s toe. Zorgorganisaties moeten zich duidelijk positioneren en zich continu aanpassen aan de ontwikkelingen. “Het managen van krimp stelt andere eisen aan zorgorganisaties: focus, terug naar de kern, voldoende flexibiliteit creëren in je organisatie. Ondanks de lastige marktomstandigheden zijn er ook kansen. Traditionele verdienmodellen staan onder druk, wat ruimte geeft aan nieuwe, innovatieve businessmodellen, zoals bijvoorbeeld franchise.” Aldus Erwin Winkel, ING sectormanager Gezondheidszorg.

————

Over ING

De ING is met ruim 8,9 miljoen rekeninghouders een van de grootste en meest toonaangevende financiële dienstverleners van Nederland. ING biedt klanten gemak, waar voor hun geld en persoonlijk advies. Particuliere en zakelijke klanten kunnen bij de ING terecht voor financiële producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast bemiddelt de ING in verzekeringen en pensioenen. De ING is een Nederlands onderdeel van de ING Groep, een wereldwijd opererende financiële instelling met meer dan 82.000 medewerkers. ING Groep verleent diensten aan ruim 61 miljoen particuliere, zakelijke en institutionele klanten in meer dan 40 landen in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Australië. ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Handelsregister nr. 33031431.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.