NFV nieuwjaarsbijeenkomst – Een frisse kijk op franchise in 2013

Datum: februari 5, 2013
Voor de zesde keer organiseerde de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) de Nieuwjaarsbijeenkomst. 110 leden namen deel aan deze goed beoordeelde bijeenkomst die in het teken stond van kennisdeling. Na het welkomstwoord van de nieuwe voorzitter van de NFV Will van den Hoogen hield Luc van Bussel, CEO van The Alwaysbemobile Company een inspirerende presentatie.
Als winnaar van o.a. de NFV Franchise Trofee 2012 met franchiseformule Profile Tyrecenter nam hij ons mee in een presentatie naar 2020, het belang van innovatie en ondernemerschap.
Na afloop van de presentatie overhandigde Jos Burgers de nieuwe uitgave van de Praktijkgids aan Luc van Bussel. De vijfde herziene druk is onder redactie van Jos Burgers tot stand gekomen in samenwerking met 33 schrijvers over alle relevante franchise-onderwerpen. De Praktijkgids is daarmee het naslagwerk voor franchisegevers, franchisenemers, consultants/adviseurs en eenieder die met franchising in aanraking komt.

Uitreiking Praktijkgids Franchise 2013 door Jos Burgers aan Luc van Bussel.Na de plenaire sessie verdeelde de groep zich over 3 zalen voor:

 1. Ronde tafel gesprekken over franchise onderwerpen
 2. E-commerce Lezing door Emile Ruempol, HEMA en Jos Burgers, NFV 
 3. 1-op-1 gesprekken met franchisegevers en franchisespecialisten 

De samenvatting van de besproken onderwerpen aan de ronde tafels met franchiseformules
 
Acquisitie Franchisenemers, hoe?

 • Het eigen netwerk. De mensen rond de huidige franchisenemers heen. Een duidelijk profiel maken en dit tegen het licht houden van het aanbod van Monsterboard.nl en de andere aanbieders. De kandidaten uitnodigen voor een open huis om jouw visie, missie, kernwaarden tegen het licht te houden van het profiel.
 • De kandidaten inspireren voor jouw formule te kiezen (zonder de garantie te geven dat je voor de kandidaten kiest).
 • Acquisitie blijft ook in deze tijd moeilijk.
 • Groei omzet franchisenemers belangrijker dan meer franchisenemers.

Opleiden van franchisenemers; hoe pak je het aan?

 • Bepaal vooraf wat een franchisenemer moet weten (kennis), moet kunnen (vaardigheden) en moet doen (discipline om de dingen die moeten gebeuren te laten gebeuren).
 • Stimuleer zelfstudie. Leg niets uit wat iemand kan leren door het lezen van de ‘handboeken’. Licht praktijksituaties toe.
 • Afhankelijk van de formule plaats de franchisenemers net zolang in een klas dat ze de dingen kennen, kunnen en doen.

Overstappen van eigen winkels naar franchise; wanneer en hoe?

 • Overstappen zodra de groei stagneert, want het gegeven is dat gemiddelde franchisenemers betere resultaten behalen dan gemiddelde vestigingsmanagers. Begin met de eerste zodra je hiervoor de juiste franchisenemer hebt. Bij twijfel niet oversteken.

Prikkelen franchisenemers:

 • Beste practices met elkaar delen.
 • Veel communicatie franchisegever- franchisenemer, maar ook franchisenemers onderling.
 • Als goede vriend van de franchisenemer mag je elkaar ook de waarheid zeggen en moeilijke onderwerpen aansnijden.
 • Competities: besten krijgen een korting op inkoop
 • Opvolgingsbeleid/meten van prestaties/systemen

Transparantie conditiestelsel

 • Openheid en transparantie- optimaal nastreven
 • Voor retailers: een geïntegreerd kassasysteem is belangrijk

Franchiseraad

 • Franchiseraad is uiterst belangrijk
 • Aanpassingen van een contract via franchiseraad laten lopen

Hoe start je een franchiseraad?

 • Volhouden van beleid
 • Motivatie
 • Belang van een externe voorzitter
 • Communicatie is van groot belang

Ondernemen in moeilijke markt

 • Nu maken de ondernemers het verschil
 • Belang van benchmarking
 • Opletten met de prijs

Resultaten ronde tafel gesprekken geassocieerde leden

Het belang van omzetprognoses
NFV Nieuwjaarsbijeenkomst 2013.Primair de verantwoordelijkheid van de franchisenemer, onderbouwd door een onafhankelijke VPO (waarvoor de franchisegever vaak input moet leveren, bijv. aan de hand van de benchmark). In de praktijk blijkt echter dat in meer dan 80% de realisatie meer dan 15% afwijkt. Een keurmerk zou helpen. Maandelijkse monitoring van de realisatie is gewenst (omzet en kosten-benchmark); helaas gaan nog veel franchisegevers af op de jaarcijfers van de franchisenemers.

Welke rol kan de adviseur spelen om de kwaliteit van de formule te verbeteren?
Sommige formules worden nog wel eens verrast door financiële problemen bij de franchisenemer, bijv door betalingsachterstanden bij leveranciers of negatief eigen vermogen. Bij het opstellen van de jaarcijfers heeft de accountant een zorg- en signaalplicht richting ondernemer. Zo dient vastgelegd te worden als er continuïteitsproblemen driegen. Het is aan de franchisenemer daar mee aan de slag te gaan, samen met de franchisegever.

De invloed van social media op franchise, hoe kunnen formules daar mee om gaan.
Veel formules zijn zoekende; eerst naar E-commerce en nu in het verlengde daarvan, het gebruik van social media. Vuistregel is dat er geen uitlatingen gedaan mogen worden die de formule of andere ondernemers kunnen schaden. Een duidelijk protocol kan verhelderend werken. Vaak is Twitter te snel en te vluchtig gebruikt en vol emotie.
 
Welk advies kan je als advies geven aan formules om goed door 2013 te komen?
Franchiseformules dienen zich duidelijk te onderscheiden ten opzichte van hun concurrent en dat er keuzes gemaakt moet te worden. De focus bij franchiseorganisaties ligt helaas op dit moment in het verlagen van de kosten. Men zit veelal op dure locaties, marges moeten verlaagd worden en op personeel wordt bezuinigd.
 
Hoe moet de samenwerking tussen een franchisegever en franchisenemer eruit zien? 
NFV Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 - Luc van Bussel.Door proactief te kijken naar mogelijkheden om o.a. de huur te verlagen en intern samen te werken, in plaats van meningsverschillen uit te laten monden in juridische conflicten, kan er ruimte ontstaan voor innovatieve ideeën om het verschil te kunnen maken voor de klant. Een externe kijk is vaak nodig om zowel franchisegever en franchisenemers weer inzichten te geven om vanuit klant- en formuleperspectief te kijken en het gezamenlijk belang scherp voor ogen te houden.

Hoe kunnen we meer over franchise in de publiciteit krijgen?
Hoe komt het toch dat er in de omgeving soms negatief over franchise wordt gedacht. Helaas krijgen slechte ervaringen veel publiciteit en ook de wijze waarop alles juridisch afgedekt moet worden. Kunnen we zeer positieve samenwerkingsverbanden onder de aandacht te brengen bij andere brancheorganisaties, vakbladen, de politiek en diverse digitale platforms. Door te benoemen wat de samenwerkingen juist oplevert in franchisevorm aan de hand van concrete voorbeelden. Verdieping aan te brengen door een kijkje in de keuken betreffende het communicatieproces en waarmee de franchisegever en – nemer ontlast wordt, zodat de focus behouden kan worden om samen de klant optimaal te kunnen bedienen.

5e FranchiseFormules Netwerkmiddag
5e FranchiseFormules Netwerkmiddag.Een aantal conclusies van de aanwezige franchiseformules op de NFV-nieuwjaarsbijeenkomst heeft betrekking op ‘hoe te overleven in recessietijd’:

 1. Besef dat de bij de formule aangesloten ondernemers nu echt het verschil (kunnen) maken;
 2. Omzetgroei van de franchisenemers is belangrijker dan ‘meer’ franchisenemers;
 3. Signaleer op tijd continuïteitsproblemen bij franchisenemers;
 4. Focus niet alleen op kostenreducering, maar zorg voor duidelijk onderscheid ten opzichte van de concurrent;
 5. Streef maximale openheid en transparantie na met betrekking tot het gehanteerde conditiestelsel;
 6. Prikkel franchisenemers door veel onderlinge communicatie, competities en prestatiemetingen;
 7. Deel ‘best practicus’ en durf elkaar in deze moeilijke tijden de waarheid te vertellen.

  
Meer inhoudelijk wordt op al deze specifieke onderwerpen ingegaan tijdens de 5e FranchiseFormules Netwerkmiddag. Deze vindt plaats op dinsdag 5 maart a.s. in Castricum a/Zee. Het centrale thema dit jaar heeft betrekking op het verbeteren van de resultaten van franchisenemers binnen formules door het stimuleren van motivatie en betrokkenheid. Aan de hand van praktische voorbeelden, theoretische inzichten en krachtige principes krijgt u zicht op hoe u als franchisegever of leidinggevende bij een formule positief kunt bijdragen aan de manier waarop (uw) franchisenemers richting de toekomst navigeren.

Voor meer informatie en inschrijven, ga naar www.netwerkmiddag.nl

Bron: Nederlandse Franchise Vereniging – NFV / Franchising Etc.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.