Is franchise nice?

Datum: maart 22, 2012

Franchise is nice als je de franchiseformule kiest die bij jou past als ondernemer… en vooral ook als mens. Natuurlijk is het de bedoeling dat de ondernemer in jou ook voldoende rekening houdt met datgene dat je als mens op gevoelsniveau belangrijk vindt. Toch blijkt dat er bij het aangaan van de franchiseovereenkomst meer wordt gelet op wat jij als ondernemer belangrijk vindt dan dat je naar je eigen totaalplaatje kijkt. Het is alsof je op een soort ‘roze franchisewolk’ verkeert waarbij vaak in mindere mate de nadruk wordt gelegd op een kritische inventarisatie van het totaalplaatje van je leven van kansen en bedreigingen en dat is jammer. Jammer… voor jezelf en voor de franchiseorganisatie. Beiden investeren tijd, geld en vooral energie in datgene wat je met elkaar wilt gaan bereiken. Als je basis onvoldoende is uitgebalanceerd dan maak je als het ware een valse start waardoor je onherroepelijk extra teleurstellingen op het pad van beide partijen ziet verschijnen.

Als kind ben ik opgegroeid met ouders die succesvol waren als franchisenemers. Dus van kinds af aan heb ik allerlei succeservaringen mogen beleven die betrekking hadden op een franchiseformule. Toch verschijnen er binnen de eerste twee jaar voor veel franchisenemers helaas minder ‘plesante’ kanten van de gekozen franchiseformule. Ondanks allerlei aanscherpingen zoals ook de zorgplicht van franchisegevers voor franchisenemers blijkt in de praktijk vaak dat er verschillende interpretaties zijn van de gemaakte afspraken en helaas blijkt een negatieve spiraal makkelijker te worden opgebouwd dan een positieve waardoor menig franchisenemer afhaakt waar dat met deskundige begeleiding onnodig blijkt te hoeven zijn.

Hoe kom je en blijf je als franchisenemer dusdanig in de flow dat de ‘ongetwijfeld’ goede franchiseformule ook bij jou past en blijft passen? In de flow komen en blijven is wellicht de kern van waar het om draait voor veel franchisenemers. Zelfs het in de flow komen blijkt voor velen een lastig aspect. Mensen die starten betalen veelal een instapfee, maandelijkse fee, jaarlijkse fee of een bepaald % over de gemaakte omzet. Niks mis mee want dat hoort er allemaal bij. Wel is het zo dat de schoorsteen wel moet roken, zeker nu.

Wat maakt het verschil in succes of geen succes? Het blijft vast staan dat je het als franchisenemer zelf moet doen. Met of zonder hulp van degenen die je zelf mobiliseert. Het verschil voor wel of niet succesvol blijkt binnen dezelfde franchiseformules een combinatie van kwaliteiten van de franchisenemers en doelgerichte actie. Met name op het vlak van doelgerichte actie ligt voor veel franchisenemers een struikelblok. Het is geen kunst om de hele dag druk bezig te zijn. Om echter effectief met je tijd om te gaan vraagt een gestructureerde en planmatige aanpak en daar gaat het vaak mis.

Ook wordt er nogal eens door de franchisenemers die minder goed presteren gewezen naar de franchisegever. Het blijft op zo een moment interessant om te onderzoeken of er franchisenemers bij dezelfde organisatie zijn die wel succesvol zijn. Wat maakt het verschil dat zij wel succesvol zijn en jij als franchisenemer niet.

Als het goed is zijn er binnen de franchise-organisatie verschillende mensen met verschillende kwaliteiten samengebracht. In de praktijk zien we vaak dat iedereen van alles doet dat gericht is op zijn eigen vestiging.

Het kan interessant zijn om te onderzoeken wie welke kwaliteiten heeft binnen de totale franchise-organisatie en om deze kwaliteiten meer in te zetten voor het grote geheel. Ook in deze vorm kan je de optelling maken van 1 + 1 = 3. De enige voorwaarde is hierbij wel dat ook deze aanpak gestructureerd en doelgericht is. Indien er onvoldoende draagkracht is om de inspanning te leveren dan kan je je bij voorbaat afvragen of de doelen voldoende constructief zijn geformuleerd.

Je kan nog zo een goede zakenman of -vrouw zijn het is en blijft belangrijk om je goed te laten adviseren op financieel gebied. In mijn werk kom ik vaak tegen dat veel startende en ook gevestigde ondernemers geen of onvoldoende inzicht hebben in hun cijfers. Terwijl je cijfers nodig hebt om je organisatie te kunnen sturen. Vaak wordt gedacht dat de gevestigde accountantskantoren te duur zijn. In de praktijk blijkt echter dat een goede begeleiding op financieel vlak je investering dubbel en dwars waard is.

CBpower ziet het zo. Werk eerst aan datgene wat er voor de streep plaatsvindt zodat er onder de streep meer overblijft.

Wat ons betreft is franchise nice als je de formule kiest die bij je past en als je doelgerichte actie onderneemt.

Door: Carla Broekhuizen

CBpower | Businesscoaching & Time Management

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.